Kursplan för Beräkningsbiologi 2

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-09-04 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnComputational biology 2
 • KurskodFFR115
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPCAS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik, Kemiteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 11121
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0199 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  • Marina Rafajlovic
  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Information saknas

  Särskild behörighet

  För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
  Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Tillräckliga kunskaper i matematik (analys i en reell variabel, linjär algebra), grundläggande kunskaper i programmering.

  Syfte

  Syftet med kursen är att ge en introduktion till beräkningsbiologi på molekylär och cellbiologisk nivå. Studenterna introduceras till centrala begrepp i molekylär och cellbiologi. Metoder för lagring, sökning, prediktion och analys av information från molekylär-biologiska experiment studeras. Modeller av molekylär evolution (den sk coalescent) beskrivs och tillämpas på problem i den mänskliga evolutionen, och analys av molekylära bakterier. Fysikaliska modeller av struktur och funktion hos biologiska makromolekyler (till exempel proteinveckning och RNA-struktur) introduceras. Beräkningsbiologi på makroskopisk nivå behandlas i Beräkningsbiologi 1 (FFR 110).

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  definiera nyckel-vokabulär inom molekylär och cellbiologi 

  förstå och förklara mekanismer och drivkrafter inom evolution 

  förklara betydelsen av coalescent processen som en evolutionär modell och som ett sätt att tolka empirin 

  effektivt genomföra coalescent processen på en dator (med mutationer, rekombination, selektiva svep) 

  identifiera de viktigaste öppna problem i tolkningen molekylärbiologiska data 

  förstå och förklara styrkor och svagheter i vedertagna strukturella modeller för biologiska makromolekyler 

  skriva välstrukturerade tekniska rapporter på engelska 

  presentera och förklara analytiska beräkningar och numeriska resultat 

  kommunicera resultat och slutsatser på ett tydligt och logiskt sätt

  Innehåll

  Biokemi för makromolekyler 

  Kort genomgång av molekylärbiologi 

  Genetisk ordlista 

  slumpmässig genetisk drift och coalescent processen 

  Fysikaliska kartor över DNA 

  Det mänskliga genomet 

  Fysikaliska modeller för strukturen hos biologiska makromolekyler

  Organisation

  Föreläsningar, hemuppgifter, övningsklasser.

  Litteratur

  Föreläsningsanteckningar kommer att göras tillgängliga.

  Rekommenderat ytterligare material:

  W. J. Ewens, Mathematical population genetics, Springer (1979)

  E. S. Lander and M. S. Waterman, eds., Calculating the secrets of life, National Academic Press, Washington (1995). An on-line version of this book is available.

  A. Okubo, Diffusion and ecological problems: mathematical models, Springer (1980)

  J. D. Murray, Mathematical Biology, Springer (1989)

  M. S. Waterman, Introduction to Bioinformatics, Chapman and Hall (1995

  M. T. Madigan, J. M. Martinko and J. Parker, Biology of microorganisms, Prentice Hall (2000)

  samt forskningsartiklar.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examinationen baseras på övningar och hemuppgifter (100%).

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2019-09-04: Inställd Ändrat till inställd av Viceprefekt
    [Kurstillfälle 1] Inställt