Kursplan för Energieffektiva datorsystem

Kursplan fastställd 2019-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEnergy aware computing
 • KurskodDAT277
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPHPC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 86111
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0115 Laboration 2 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp2 hp0 hp0 hp
0215 Inlämningsuppgift 3,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp3,5 hp0 hp0 hp
0315 Tentamen 2 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp2 hp0 hp0 hp
 • 08 Apr 2020 fm DIST
 • 20 Aug 2020 fm J

  Examinator

  Ersätter

  • DAT275 Energy aware computing
  • DAT276 Energy aware computing

  Behörighet

  Information saknas

  Särskild behörighet

  För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
  Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Datorarkitektur (DAT105) eller motsvarande rekommenderas starkt. Studenterna måste förstå funktionen hos en processors pipeline och cachar och måste kunna läsa assemblerkod.

  Syfte

  Syftet med kursen är att göra studenterna medvetna om vikten av energieffektiva datorsystem och introducera metoder och tekniker, på nivån datorarkitektur och systemprogram, för att kunna analysera och reducera energianvändningen.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - redogöra för vad som påverkar energiförbrukning i datorsystem vad beträffar datorns arkitektur
  - redogöra för vad som påverkar energiförbrukning i datorsystem vad beträffar kretsstrukturer som är vanligt förekommande i datorsystem
  - redogöra för metoder för utvärdering av energikonsumtion i datorsystem och hur dessa kan användas för att finna optimeringar
  - redogöra för metodval vid rapportering av energiförbrukning hos datorsystem och värdera energiförbrukning utifrån samhälleliga och etiska aspekter
  - tolka omvärldens krav på datorarkitekturers utformning, för att möta samhälleliga behov, såsom lägre energianvändning.

  Innehåll

  Kursen syftar till att ge en översikt över de aspekter av datorer som leder till energiförbrukning, allt från elektroniska kretsar till operativsystem och från batteridrivna enheter till superdatorer och datacenter. Till exempel kommer studenterna att lära sig om metoder för att mäta och/eller uppskatta effektförbrukning i olika komponenter inuti en datorarkitektur och de kommer att lära sig om kombinerade arkitektur/kompilatortekniker för att spara ström i datorsystemets minneshierarki.

  Organisation

  Kursen består av en föreläsningsserie, hemuppgifter, muntliga och skriftliga presentationer och laborationer. En stor del av arbetet för denna kurs kommer att bestå av oberoende instuderingsuppgifter.
  Studenterna kommer därför att ge täta muntliga presentationer dels för att visa sin förståelse av instuderingsuppgifterna och dels för att skapa diskussioner. Presentationerna kommer också att leda till träning på allt från korta "elevator pitches" till längre föreläsningar (utförda i en grupp) i en rolig, avslappnad och samverkande omgivning. Diskussionerna kommer inte bara att fokusera på teknik, men också på hur tekniken dels påverkar världens koldioxidutsläpp just nu och dels på hur den sannolikt kommer att inverka på samhället i kommande generationer.

  Litteratur

  Artiklar från forskningslitteratur och facktidskrifter.

  Kaxiras and Martonosi: Computer Architecture Techniques for Power-Efficiency.

  Utvalda avsnitt ur boken John and Eeckhout: Performance Evaluation and Benchmarking.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Betyg kommer att fastställas baserat på prestation på de skriftliga och muntliga uppgifterna (40%), laborationer (40%), och hemtentamen (öppen bok) (20%)

  Kursen ges på engelska. Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, övningar och laborationer (vilka vi kommer att använda för att arbeta på presentationsteknik).

  Betyg
  Slutbetyget beräknas utifrån individuella betyg på de tre typerna tillsammans med sina vikter som nämns ovan.