Kursplan för Enzymteknik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-09-11 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEnzyme technology
 • KurskodBBT040
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBIO
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik
 • InstitutionBIOLOGI OCH BIOTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 08122
 • Max antal deltagare20
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0118 Tentamen 4 hp
Betygsskala: TH
4 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
0218 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: TH
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0318 Laboration 2 hp
Betygsskala: UG
2 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Biokemi, cell- och molekylärbiologi och mikrobiologi motsvarande en kandidatexamen i bioteknik, teknisk biologi eller liknande.

Syfte

Enzymer är grundläggande katalysatorer för allt liv, och viktiga inte bara för en grundläggande förståelse av biologi och biokemi, men kan även tillämpas i en stor mängd scenarier. Denna kurs syftar till att fördjupa förståelsen kring hur nya enzymer kan upptäckas och karaktäriseras, och inbegriper även enzymatiska mekanismer, 3D-strukturer och praktiska tillämpningar av enzymer i dagens och morgondagens industriella processer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

* Använda ett flertal publika databaser för att förutsäga enzymatiska aktiviteter och egenskaper
* Förstå och beskriva principer kring proteinrening, samt föreslå reningsstrategier för ett protein med angiven primärstruktur
* Visualisera och analysera strukturen och funktionen hos enzymer med hjälp av utvald mjukvara
* Beskriva ett flertal typer av enzymatiska mekanismer
* Beskriva och beräkna enzymkinetik för flersubstratreaktioner, samt metoder för att bestämma dessa parametrar
* Utforma och utföra laboratorieexperiment för att bestämma substratspecificitet och kinetiska parametrar hos enzymer med i förväg enbart förutspådda aktiviteter
* Beskriva utmaningar och möjligheter kring industriella tillämpningar av enzymer

Innehåll

Kursen täcker aspekter som är relevanta både för akademisk forskning och industriella tillämpningar rörande enzymer. Ämnen som behandlas är enzymproduktion i industriella expressionsvärdar, proteinrening, proteinsekretionsmekanismer, kinetik och metoder för mätning av enzymaktiviteter. Kursen täcker även aktivitetsprediktion via användning av publika databaser, proteinvisualisering och konstruktion av strukturhomologimodeller för att ge en djup förståelse av enzymatisk katalyserade reaktioner.

Organisation

Kursen omfattar föreläsningar, övningar, litteraturuppgifter med tillhörande presentationer, samt ett laboratorieprojekt utfört i par eller små grupper med tillhörande rapport och presentation.

Litteratur

Föreläsningsmaterial, e-bok/böcker, vetenskapliga artiklar. 
Detaljer meddelas närmare före kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Hemtentamen, där uppgifterna kräver applicering av den kunskap och de färdigheter som ingått i kursens olika moment.
En skriftlig uppsats (litteraturuppgift) med tillhörande muntlig presentation
Laborationsprojekt med tillhörande planeringsrapport, slutrapport och muntlig presentation. 
Slutbetyg för kursen ges som ett viktat medelvärde av betygen för de olika delmomenten, där omfattningen utgör viktfaktorn. 

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2019-09-09: Inställd Ändrat till inställd av UOL
   [Kurstillfälle 1] Inställt
 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2019-09-11: Inställd Ändrat till inställd av Rickard Johansson
   [4,0 hp, 0118] Inställt
  • 2019-09-09: Inställd Ändrat till inställd av UOL
   [4,0 hp, 0118] Inställt