Reservantagning grundnivå

Om dina betyg eller provresultat efter första urval inte räckt till för att erbjudas en plats på sökt utbildning, kommer du att placeras som reserv. Detta under förutsättning att du varit behörig.

Första urvalet (urval 1)

Alla behöriga som inte fått en plats på sökt utbildning efter första urvalet placeras som reserv. Placeringen anges på antagningsbeskedet. Om du vill behålla ett erbjudande om plats eller en reservplacering till en utbildning måste du svara på antagningsbeskedet enligt de anvisningar som finns på antagning.se

Andra urvalet (urval 2)

När andra urvalet är gjort publiceras ett nytt antagningsbesked. Kanske har du nu blivit antagen till utbildningen. Det kan även vara så att du fortfarande är placerad som reserv. Allt beror på hur många av dem som fick en plats i första urvalet på aktuell utbildning men som sedan tackade nej till sin plats.

Antagning efter andra urvalet

Även efter att andra urvalet kan det finnas möjlighet för dig som är reservplacerad att komma in på den utbildning som du är reservplacerad på. Högskolorna och universiteten hanterar själva antagningen av reserver.

Regler för reservantagning

Chalmers får många frågor om hur stor chansen är för en reserv att komma in. Vi kan dock tyvärr inte ge några sådana besked. Ditt reservnummer, som anges i antagningsbeskedet, anger din plats i den turordning Chalmers kan komma att kalla reserver vid behov. Antagningen av reserver görs enligt turordningsprincipen per urvalsgrupp.

Chalmers kallar inte automatiskt reserv 1 i en viss urvalsgrupp när en person i samma urvalsgrupp inte tar sin plats i anspråk. Chalmers gör ett överintag då samtliga antagna inte tar sin plats i anspråk (de som inte deltar personligen vid det obligatoriska uppropet dag 1 förlorar erbjuden plats). Chalmers antar därför varje år fler sökande än det annonserade antalet utbildningsplatser. Syftet är att majoriteten av de som kan erbjudas plats ska få sitt antagningsbesked i första eller andra urvalet och på så sätt ha hinna förbereda sig för studier på Chalmers i god tid.

När Chalmers kallar reserver görs det via de kontaktuppgifter sökande lämnar med sin anmälan på antagning.se


Att komma på uppropet utan att du är antagen förbättrar inte dina chanser att komma in på utbildningen.

Mer information om reservantagning finns på www.antagning.se​

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: fr 16 sep 2016