Urval och statistik - vem kommer in?

Chalmers antagningspoäng

Statistik för Chalmers utbildningar på grundnivå (samt tekniskt basår)

Sammanställningar över de tre senaste årens antagningspoäng till Chalmers grundutbildningsprogram hittar du i menyn.

Statistik från tidigare år samt från andra lärosäten

Du kan söka fram antalet sökande, antalet antagna och antagningspoäng för utbildningar på universitet och högskolor via UHRs statistiksida.

Betygsurval, högskoleprovet och andra urvalsprov

De flesta av Chalmers utbildningsprogram har fler sökande än antal platser och därför görs ett urval. För att delta i urvalet ska du först och främst uppfylla samtliga behörighetskrav. Förutom behörighet krävs ett meritvärde i en eller flera urvalsgrupper. I respektive urvalsgrupp konkurrerar du med ett meritvärde. Du kan delta parallellt i flera urvalsgrupper vid urvalet.

På Chalmers tillsätts minst 3/4 av programmens platser via betygsurval och 1/4 via högskoleprovet. På andra universitet och högskolor kan fördelningen vara en annan.
Programspecifika avvikelser förekommer till de program som också tillämpar annan urvalsgrund. Annan urvalsgrund är urvalsproven Arkitektprovet samt Matematik- och Fysikprovet.

Betygsurval (Jämförelsetal + Meritpoäng = Meritvärde)

Läs mer om platsfördelning och urval på antagning.se.

Utbildningssystemet har ändrats över åren. Läs om vad som gäller utifrån din studiebakgrund på antagning.se.

Urvalsprov

Observera att du måste vara behörig till utbildningarna, för att kunna konkurrera med resultatet från ett urvalsprov.

Läs mer om Arkitektprovet, Matematik- och Fysikprovet samt  Högskoleprovet på sidan Urvalsprov.

Reservantagning

 

Kontakt
Chalmers Antagning
telefon (031-) 772 2590 (10-11 må-fre)
E-post antagning@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: to 04 nov 2021.