Antagningspoäng 2020

​​Antagningspoängen från det andra urvalet till Chalmers program på grundnivå hittar du här (med reservation för eventuella fel). Vill du veta hur resultaten såg ut för andra lärosätens utbildningar kan du besöka

UHR (Universitets- och högskolerådet)

Förkortning och förklaring till begreppet urvalsgrupp​

BI: Gymnasiebetyg utan komplettering
BII:
Gymnasiebetyg med komplettering 
BF: Betyg från folkhögskola 
HP/K75:
Högskoleprov med viktning 50/50 respektive viktning 75/25
​BITB: Urvalsgrupp Tekniskt basår med gymnasiebetyg utan komplettering (max 20,00, inga meritpoäng kan medräknas)
​BIITB: Urvalsgrupp Tekniskt basår med gymnasiebetyg med komplettering (max 20,00, inga meritpoäng kan medräknas)
​-
Ingen antagen i denna urvalsgrupp alt. urvalsgruppen finns ej för detta alternativ
* ​Samtliga behöriga i urvalsgruppen kunde erbjudas plats
ZBGAR: Sökande med garantiplats efter Chalmers tekniska basår
AU: Arkitektprovet (här anges antalet antagna, inte poäng) inställt 2020
APFM: Matematik- och Fysikprovet inställt 2020

Viktat högskoleprov (HP/K75)

Chalmers deltar i en nationell försöksverksamhet.

Antagningspoäng höstterminen 2020

Utbildningsprogram
​Urvalsgrupper ​ ​ ​ ​
​BI/BITB BII/BIITB BF ​HP/HPK75 ​ZBGAR ​AU/APFM
Arkitektutbildning 300 hp
           
ARKITEKTUR 21,00
21,44
4,0
1,5
-
inställd
Civilingenjörsutbildning 300 hp            
​ARKITEKTUR OCH TEKNIK 22,00
21,61
-
1,75
4,54
inställd
AUTOMATION OCH MEKATRONIK
18,96
18,70
*
1,35
*
 -
BIOTEKNIK 20,99
21,04
-
1,60
3,14
 -
DATATEKNIK 19,18
19,01
*
1,45
*
 -
ELEKTROTEKNIK 19,00
18,40
4,00
1,4
*
inställd
​GLOBALA SYSTEM ​20,42 20,57​ ​- ​1,6 ​3,27 ​-
INDUSTRIELL EKONOMI 21,77
21,41
-
1,75
4,51
 -
INFORMATIONSTEKNIK 19,40
19,47
2,50
1,45
*
 -
KEMITEKNIK 19,27
18,65
-
1,4
*
 -
KEMITEKNIK MED FYSIK 18,96
18,25
-
1,35
-
 inställd
MASKINTEKNIK 19,69
19,15
-
1,45
*
 -
​MEDICINTEKNIK ​20,31 20,13​ ​- ​1,55 ​* ​-
SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK 19,22
18,8
* 1,40
*
​-
TEKNISK DESIGN 21,00
20,72
-
1,65
4,41
 -
TEKNISK FYSIK 21,54
20,63
4,0
1,7
*
inställd
TEKNISK MATEMATIK 21,09
20,41
3,5
1,80
*
inställd
Högskoleingenjörs- och kandidatutbildning 180 hp
           
AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP
INOM SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK, Tekn kand
17,94
18,75
-
1,10
-
-
DATATEKNIK
17,91
18,06
4,0
1,35
*
-
DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING
20,07
21,68
-
1,45
3,41
-
EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK 18,96
18,32
-
1,4
*
-
ELEKTROTEKNIK 16,00
16,59
3,5
1,1
*
-
KEMITEKNIK
17,34
17,14
-
1,15
*
 -
MASKINTEKNIK
17,35
17,14
-
1,20
*
-
MEKATRONIK
16,75
17,49
3,5
1,15
*
-
SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK 17,35
17,39
4,0
1,10
*
-
Sjöfartsutbildning 180 hp          
SJÖKAPTEN *
*
-
*
-
-
SJÖINGENJÖR *
*
*
*
-
-
INTERNATIONELL LOGISTIK, Tekn kand
16,39
16,61
3,5
0,95
-
-
Övrig sjöfartsutbildning          
SJÖBEFÄL klass VII 13,68
14,38
*
*
-
-
Förutbildning (1-årig)          
​TEKNISKT BASÅR
15,99
15,79
3,5
1,05
-
-
​​​​​

Publicerad: to 13 aug 2020.