Antagningspoäng 2018

​​Antagningspoängen från det andra urvalet till Chalmers program på grundnivå hittar du här (med reservation för eventuella fel). Vill du veta hur resultaten såg ut för andra lärosätens utbildningar kan du besöka

UHR (Universitets- och högskolerådet)

Viktigt om högskoleprovet om du söker till hösten 2019

Du som söker till höstterminen 2019 ska inte jämföra statistiken för högkoleprovsresultatet för Chalmers civilingenjörsutbildningar med ditt högkoleprovsresultat. I antagningen till hösten 2019 tillämpas en annan viktning än 50/50 på vissa civilingenjörsutbildningar. Chalmers deltar i försöksverksamheten med alla civilingenjörsprogram utom Arkitektur och teknik. Tidigare års antagningsstatistik blir därmed inte jämförbar för de utvalda programmen. Läs mer om detta på 

Högskoleprovet

Förkortning och förklaring till begreppet urvalsgrupp​

BI: Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering
BII:
Sökande med gymnasiebetyg med komplettering 
BF: Sökande med studieomdöme från folkhögskola 
HP:
Sökande med resultat från Högskoleprov
​BITB: Urvalsgrupp endast för sökande till Tekniskt basår med gymnasiebetyg utan komplettering (max 20,00, inga meritpoäng kan medräknas)
​BIITB: Urvalsgrupp endast för sökande till Tekniskt basår med gymnasiebetyg med komplettering (max 20,00, inga meritpoäng kan medräknas)
​-
Ingen antagen i denna urvalsgrupp alt. urvalsgruppen finns ej för detta alternativ
* ​Samtliga behöriga i urvalsgruppen kunde erbjudas plats
ZBGAR: Sökande med garantiplats efter Chalmers tekniska basår
AU: Resultat från Arkitektprovet
APFM: Resultat från Matematik- och Fysikprovet


Antagningspoäng/meritvärde i respektive urvalsgrupp till Chalmers grundnivåprogram höstterminen 2018

Utbildningsprogram
​Urvalsgrupper ​ ​ ​ ​
Arkitektutbildning 300 hp BI BII BF ​HP ZBGAR AU/APFM
ARKITEKTUR
21,01
21,15
4,00
1,60
-
AU= *Civilingenjörsutbildning 300 hp BI BII
BF
HP
ZBGAR AU/APFM
​ARKITEKTUR OCH TEKNIK 21,88
21,96
-
1,75
4,35
APFM= *
AUTOMATION OCH MEKATRONIK
18,54
17,82
-
1,45
*
-
BIOTEKNIK 20,29
20,00
4,00
1,50
*
-
DATATEKNIK 19,06
18,98
-
1,45
*
-
ELEKTROTEKNIK 18,38
18,47
*
1,35
*
APFM= *
INDUSTRIELL EKONOMI 21,25
21,51
-
1,65
*
-
INFORMATIONSTEKNIK 19,35
19,81
*
1,45
*
-
KEMITEKNIK 18,39
19,50
-
1,25
*
-
KEMITEKNIK MED FYSIK 18,18
17,45
-
1,25
*
APFM= *
MASKINTEKNIK 19,06
18,91
*
1,40
*
-
SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK 18,70
18,13
*
1,35
*
-
TEKNISK DESIGN 20,63
20,91
-
1,65
4,11
-
TEKNISK FYSIK 21,25
19,68
*
1,65
*
APFM= *
TEKNISK MATEMATIK 20,59
19,90
4,00
1,60
​* APFM=  *
Högskoleingenjörs- och kandidatutbildning 180 hp
BI
BII
BF
​HP
ZBGAR

AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP INOM SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK,
Tekn kand
17,70
18,15
-
1,15
-

DATATEKNIK
17,29
17,89
4,00
1,30
-

DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING
19,40
19,34
-
1,50
3,62

EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK 17,86
18,87
-
1,35
*

ELEKTROTEKNIK 15,89
16,70
*
1,10
-

KEMITEKNIK
15,00
16,51
-
1,00
-

MASKINTEKNIK
16,60
15,95
-
1,15
-

MEKATRONIK
16,58
16,37
-
1,25
-

SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK 17,10
17,44
3,00
1,20
*

Sjöfartsutbildning 180 hp BI
BII
BF
​HP
ZBGAR

SJÖKAPTEN *
*
-
*
-

SJÖINGENJÖR *
*
-
*
-

SJÖFART OCH LOGISTIK, Tekn kand
*
*
-
*
-

Övrig sjöfartsutbildning            
SJÖBEFÄL klass VII *
*
*
*
*

Förutbildning (1-årig) BITB
BIITB
BF
​HP


​TEKNISKT BASÅR
15,49
14,55
3,50
1,15
-

​​​

Sidansvarig Publicerad: fr 25 jan 2019.