Antagningspoäng 2017

​Antagningspoängen från det andra urvalet till Chalmers program på grundnivå hittar du här (med reservation för eventuella fel). Vill du veta hur resultaten såg ut för andra lärosätens utbildningar kan du besöka
UHR (Universitets- och högskolerådet)

Förkortning och förklaring till begreppet urvalsgrupp​

BI: Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering
BII:
Sökande med gymnasiebetyg med komplettering 
BF: Sökande med studieomdöme från folkhögskola 
HP:
Sökande med resultat från Högskoleprov
​BITB: Urvalsgrupp endast för sökande till Tekniskt basår med gymnasiebetyg utan komplettering (max 20,00, inga meritpoäng kan medräknas)
​BIITB: Urvalsgrupp endast för sökande till Tekniskt basår med gymnasiebetyg med komplettering (max 20,00, inga meritpoäng kan medräknas)
ZBGAR: Sökande med garantiplats efter Chalmers tekniska basår
* Urvalsgruppen ZBGAR finns inte till detta program
​** Samtliga i  urvalsgruppen ZBGAR kunde erbjudas plats
AU: Resultat från Arkitektprovet
APFM: Resultat från Matematik- och Fysikprovet
​- ​Ingen antagen i denna urvalsgrupp/urvalsgruppen finns ej för detta alternativ

Antagningspoäng/meritvärde i respektive urvalsgrupp till Chalmers grundnivåprogram höstterminen 2017

Utbildningsprogram
​Urvalsgrupper ​ ​ ​ ​
Arkitektutbildning 300 hp BI BII BF ​HP ZBGAR AU/APFM
ARKITEKTUR
20,78
21,26
4,00
1,65
*
AU=658Civilingenjörsutbildning 300 hp BI BII
BF
HP
ZBGAR AU/APFM
​ARKITEKTUR OCH TEKNIK 21,60
21,35
-
1,80
3,78
APFM=30
AUTOMATION OCH MEKATRONIK
19,01
18,20
-
1,45
**
-
BIOTEKNIK 19,85
18,96
4,00
1,55
**
-
DATATEKNIK 19,08
19,11
4,00
1,50
**
-
ELEKTROTEKNIK 18,49
17,14
-
1,35
**
APFM=31
INDUSTRIELL EKONOMI 21,20
21,20
-
1,70
4,38
-
INFORMATIONSTEKNIK 19,65
19,80
-
1,50
**
-
KEMITEKNIK 18,75
17,95
3,50
1,30
**
-
KEMITEKNIK MED FYSIK 18,70
17,12
-
1,40
**
APFM=32
MASKINTEKNIK 18,96
19,32
-
1,40
**
-
SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK 19,06
19,54
4,00
1,35
**
-
TEKNISK DESIGN 20,78
20,15
-
1,60
3,95
-
TEKNISK FYSIK 21,20
20,35
4,00
1,65
**
APFM=30
TEKNISK MATEMATIK 20,36
19,55
-
1,70
​4,00 APFM=30
Högskoleingenjörs- och kandidatutbildning 180 hp
BI
BII
BF
​HP
ZBGAR

AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP INOM SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK,
Tekn kand
17,70
18,19
-
1,20
*

DATATEKNIK
17,66
17,16
-
1,35
**
DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING
19,50
19,37
-
1,45
**

EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK 18,95
19,66
-
1,40
**

ELEKTROTEKNIK 15,73
15,27
2,00
1,15
-

KEMITEKNIK
16,25
15,19
4,00
1,05
-

MASKINTEKNIK
16,80
16,04
4,00
1,20
**

MEKATRONIK
16,30
15,37
4,00
1,15
-

SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK 17,29
17,60
4,00
1,25
**

Sjöfartsutbildning 180 hp BI
BII
BF
​HP
ZBGAR

SJÖKAPTEN 10,80
12,21
-
0,45
-

SJÖINGENJÖR 11,39
11,98
4,00
0,50
-
SJÖFART OCH LOGISTIK, Tekn kand
12,13
13,37
3,00
0,50
-
Övrig sjöfartsutbildning            
SJÖBEFÄL klass VII 10,42
12,87
3,00
0,30
*
Förutbildning (1-årig) BITB
BIITB
BF
​HP


​TEKNISKT BASÅR
15,94
15,85
4,00
1,30
*

​​​​​

Publicerad: fr 10 aug 2018.