Antagningspoäng 2016

​Antagningspoängen från det andra urvalet till Chalmers program på grundnivå hittar du här (med reservation för eventuella fel). Vill du veta hur resultaten såg ut för andra lärosätens utbildningar kan du besöka
UHR (Universitets- och högskolerådet)

Förkortning och förklaring till begreppet urvalsgrupp​

BI: Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering
BIEX:  
Sökande med gymnasieexamen (från den nya gymnasieskolan Gy11)
BII:
Sökande med gymnasiebetyg med komplettering 
BF: Sökande med studieomdöme från folkhögskola 
HP:
Sökande med resultat från Högskoleprov
ZBGAR: Sökande med garantiplats efter Chalmers tekniska basår
* Urvalsgruppen ZBGAR finns inte till detta program
​** Samtliga i urvalsgruppen ZBGAR kunde erbjudas plats
​*** ​Eventuella meritpoäng kan ej medräknas vid ansökan till Tekniskt basår (max 20,00)
AU: Resultat från Arkitektprovet
APFM: Resultat från Matematik- och Fysikprovet
​- ​Ingen antagen i denna urvalsgrupp

Obs: Urvalsgruppen BIEX tas bort fr o m antagning till HT17, läs mer här

Antagningspoäng/meritvärde i respektive urvalsgrupp till Chalmers grundnivåprogram höstterminen 2016

Utbildningsprogram
​Urvalsgrupper ​ ​ ​ ​
​BI BIEX​ ​BII BF ​HP ​ZBGAR ​AU/APFM
Arkitektutbildning 300 hp
           
ARKITEKTUR 21.30 ​20.90 20.99 4.00 1.65 *
AU=670
Civilingenjörsutbildning 300 hp            
​ARKITEKTUR OCH TEKNIK 22.40 21.63​ 21.72 - 1.80 4.54
APFM=30
AUTOMATION OCH MEKATRONIK
19.32 19.22​ 17.75 - 1.40 **  
BIOTEKNIK 19.79 19.64​ 18.23 - 1.40 **  
DATATEKNIK 19.00 18.54 18.48 4.00 1.40 **  
ELEKTROTEKNIK 18.09 18.07​ 17.50 - 1.35 ** APFM=33 
INDUSTRIELL EKONOMI 21.50 21.30​ 20.95 - 1.70 4.41  
INFORMATIONSTEKNIK 20.57 19.27​ 19.00 - 1.45 **  
KEMITEKNIK 19.64 18.51​ 15.60 - 1.35 **  
KEMITEKNIK MED FYSIK 19.66 ​17.78 15.02 - 1.30 **
 
MASKINTEKNIK 19.57 19.38​ 18.11 - 1.45 3.65  
SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK 19.56 19.01​ 17.99 - 1.45 3.73
TEKNISK DESIGN 21.10 20.54​ 21.10 - 1.65 4.35  
TEKNISK FYSIK 21.41 20.99​ 19.45 3.50 1.75 **
APFM=30
TEKNISK MATEMATIK ​21.50 20.70​ ​17.86 - ​1.65 ​** ​APFM=30
Högskoleingenjörs- och kandidatutbildning 180 hp
           
AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP
INOM SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK, Tekn kand
18.20 18.07​ 18.93 - 1.30 *
DATATEKNIK
17.40 16.67​ 17.30 4.00 1.30 **
DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING
20.13 18.93​ 20.14
- 1.40 3.22
EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK 19.67 19.01​ 19.23 - 1.40 **
ELEKTROTEKNIK 16.15 16.25​ 14.73
4.00 1.10 -
KEMITEKNIK
18.10 15.31 15.68 - 1.10 -  
MASKINTEKNIK
17.95 ​16.90 16.40 3.50 1.25  **
MEKATRONIK
17.10 16.51 16.75 - 1.15 **  
SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK 18.40 17.29 17.44 3.00 1.30 **
Sjöfartsutbildning 180 hp            
SJÖKAPTEN 12.70 11.50​ 11.15 3.00 0.25 -

SJÖINGENJÖR 10.75 10.92 11.35 - 0.55 -
SJÖFART OCH LOGISTIK, Tekn kand
14.67 12.91 15.31 - 0.95 -
Övrig sjöfartsutbildning            
SJÖBEFÄL klass VII 13.61 12.60 14.73 4.00 0.40 *
Förutbildning (1-årig)            
​TEKNISKT BASÅR *** 16.30 16.20 15.36
4.00 1.30 *

​​​​​

Publicerad: to 06 aug 2015. Ändrad: to 18 maj 2017