Anmälan till program på grundnivå

Du gör dina anmälan via antagning.se

Ansökningsomgången inför höstterminen öppnar vanligtvis i mitten av mars och stänger i mitten av april. För exakta datum, besök
antagning.se/Viktiga datum

Samtliga utbildningsprogram på Chalmers startar endast på höstterminen, med undantag för
Senare del av program

Skicka in handlingar som styrker din behörighet

Gymnasieexamen från de flesta gymnasieskolor överförs automatiskt från den nationella betygsdatabasen (BEDA) till UHR:s antagningssystem och finns sedan synliga för dig på ditt personliga konto på antagning.se. Detsamma gäller för akademiska meriter (kurser och högskolepoäng) som har registrerats i Ladok vid svenska högskolor och universitet. Det krävs dock en aktuell anmälan för att dina meriter ska uppdateras på ditt konto.
 
Du måste själv kontrollera att dina meriter finns och är korrekt uppdaterade efter att du gjort en anmälan. Om något inte stämmer måste du själv kontakta UHR:s Antagningsservice. Kontaktuppgifterna hittar du på
antagning.se/Vanliga frågor
Hur du gör om du behöver komplettera exempelvis betyg från KomVux, äldre gymnasiebetyg eller andra handlingar som krävs för att styrka din behörighet kan du också läsa om på antagning.se, på den sida som heter
Ladda upp rätt papper
 
Senast sista anmälningsdag ska betyg, intyg och eventuella andra meriter som styrker din behörighet vara UHR:s Antagningsservice tillhanda. Meriter som utfärdas efter detta datum kan du komplettera med till och med sista dag för komplettering.
 
Viktiga datum
Sista dag för anmälan samt sista dag för komplettering hittar du på
antagning.se/Viktiga datum
Kontrollera vilka datum som gäller för alla delar i din anmälan.
 
Din ansökan handläggs endast utifrån de meriter som kommit UHR:s Antagningsservice till handa senast sista dag för komplettering.

Om du blir antagen till Chalmers

Har du genom antagningsbeskedet blivit erbjuden en utbildningsplats på ett program måste du tacka ja i tid och för att behålla platsen måste du delta i det obligatoriska uppropet samt därefter bekräfta din plats i Studentportalen. Du måste själv kontrollera att ditt ja-svar har registrerats. Sista svarsdag framgår av antagningsbeskedet och på
antagning.se/Viktiga datum
 
I ditt antagningsbesked får du en länk till de aktuella webbsidor på Studentportalen där du kan läsa allt om uppropet och studiestarten. För att behålla din utbildningsplats krävs bland annat att du är en aktiv student.
Läs mer på sidan som heter
Ta din utbildningsplats i anspråk

Kontakt

Frågor som rör din webbanmälan och ditt konto på antagning.se besvaras av UHR:s Antagningsservice. Deras kontaktuppgifter hittar du på
antagning.se/Vanliga frågor
 
Chalmers Antagning
E-post antagning@chalmers.se
Tel: 031-772 2590 (vard 10-11)

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: må 15 jan 2018