Antagning pga särskilda skäl

Vad innebär antagning pga särskilda skäl?

I undantagsfall kan en behörig sökande antas med ett lägre meritvärde än vad som krävs vid urvalet till aktuellt program.
Det är viktigt att förtydliga i ansökan vilket skäl som åberopas och att du kan styrka detta, gärna med intyg.
Varje prövning är individuell, Chalmers antagning bedömer ditt skäl och dina meriter i förhållande till den utbildning du sökt. Konkurrensen är hög till Chalmers utbildningsprogram. Om du har ett skäl som vi bedömer giltigt behöver du dessutom ligga relativt nära gränsen för antagning till programmet eller kursen ifråga för att du ska beviljas förtur framför annan behörig sökande.

Det finns villkor för att en ansökan om särskilda skäl ska prövas

  • Ansökan om särskilda skäl prövas enbart om sökande anmält sig till ett utbildningsalternativ på Chalmers i första hand. (Om Chalmers enbart har prioriterats lägre än prio 1, avslås anmälan.)
  • Du ska kunna påvisa att du använt dig av alla de sätt som erbjuds för att konkurrera till valda utbildningar, exempelvis gymnasieexamen, göra prövningar för att höja befintliga betyg i kurser, högskoleprovet, matematik- och fysikprovet (för de fem program det gäller för) samt arkitektprovet (vid anmälan till arkitektur 300hp).
  • Ansökan om särskilda skäl ska inte avse undantag från ett behörighetskrav. (Om enbart detta anges som skäl avslås ansökan.)
  • Gymnasieskolans betygsutformning (ex gymnasieexamen sedan 2011) är nationell och utgör inte ett skäl för prövning enligt Chalmers. Det innebär att ingen modifiering, dvs urval/bortval av kurser för att påverka ditt meritvärde godkänns.
  • Den extraordinära situationen att högskoleprovet, arkitektprovet såväl som matematik- och fysikprovet ställts in våren 2020 utgör inget giltigt skäl vid ansökan om antagning pga särskilda skäl. Det är inte möjligt att göra antaganden om vilka resultat du skulle uppnått på ”icke genomförda urvalsprov”.


Ansökan

Mejla din ansökan (och bifoga intyg) till registrator@chalmers.se
Din ansökan om prövning av särskilda skäl ska vara Chalmers tillhanda senast vid sista anmälningsdatum (obs inte sista dag för komplettering).
Sen ansökan om antagning pga särskilda skäl beaktas inte.

Kontakt

Chalmers antagning
tel: 031-772 2590 (vardagar 10-11)
e-post: antagning@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: on 20 maj 2020.