Behörighet grundnivå

Behörighet betyder detsamma som förkunskapskrav till en utbildning. Den delas in i två kategorier; grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet

Kraven för grundläggande behörighet måste uppfyllas oavsett vilken utbildning du vill läsa. Vilka kriterier som gäller för att uppnå kraven bestäms av Universitets- och högskolerådet (UHR)

De grundläggande behörighetskraven kan uppfyllas genom:

  • gymnasieskolans program
  • äldre gymnasieutbildningar
  • gymnasial vuxenutbildning
  • utländsk gymnasieutbildning
  • folkhögskola
  • reell kompetens (SUHF:s rekommendation/REK 2009:2). Läs mer om reell komptens på chalmers.se

Särskild behörighet

Till många utbildningar krävs ytterligare förkunskaper utöver grundläggande behörighet. Dessa kallas särskild behörighet. Vilken särskild behörighet som krävs varierar från utbildning till utbildning men vanligast är krav på vissa gymnasiekurser, med lägst betyg E/Godkänd/3. Information om vilka särskilda behörighetskrav som gäller för Chalmers grundnivåprogram finns på respektive programsida programsida på chalmers.se

Mer information

Mer information om behörighet för högskolestudier finns på antagning.se

Publicerad: ti 03 dec 2019.