Högskoleprovet

Högskoleprovet mäter kunskaper och färdigheter som är viktiga för högskolestudier. Provet innebär ytterligare ett sätt att konkurrera om en plats på en utbildning, utöver betyg och i vissa fall andra antagningsprov. Observera att du även måste uppfylla grundläggande och särskild behörighet för att kunna använda ett provresultat i urvalet.

Högskoleprovsresultat behandlas vid urval i en egen kvotgrupp, men du har fortfarande lika stora chanser att komma in med dina gymnasiala betyg; grupperna behandlas parallellt och oberoende av varandra.

Anmälan till högskoleprovet

Läs mer om anmälan till högskoleprovet på studera.nu

En annan viktning av resultatet från högskoleprovet från hösten 2019

Högskoleprovet består av två delar – en kvantitativ del som testar matematisk och logisk förmåga samt en verbal del, som testar språklig kompetens. Resultatet viktas i normalfallet 50/50. I tre år, från och med höstterminen 2019, kommer den kvantitativa delen och den verbala delen viktas 75/25 för de program som Chalmers valt ut.

Regeringen har gett Universitets- och högskolerådet (UHR) i uppdrag att genomföra en försöksverksamhet med viktade högskoleprovsresultat. Syftet är att undersöka om viktning kan öka provets förmåga att förutse studieframgång. Chalmers deltar i försöksverksamheten tillsammans med flera andra lärosäten. Från starten ingick samtliga civilingenjörsprogram utom Arkitektur och teknik. Från och med höstterminen 2020 tillkommer två nya civilingenjörsprogram och samtliga högskoleingenjörsprogram.

Chalmers har förväntan om att denna viktning förbättrar högskoleprovets prognosförmåga för hur väl en student kommer att tillgodogöra sig utbildningen. En ytterligare förhoppning är en ökad genomströmning samt breddad rekrytering av personer som har mycket goda färdigheter inom kvantitativa kompetenser, men inte lika goda verbala kompetenser.

UHR ska redovisa uppdraget med viktade högskoleprovsresultat till regeringen senast den 1 december 2023. I analysen ingår en redovisning av hur gruppen antagna påverkas av olika viktningar av de två delarna i förhållande till varandra, bland annat utifrån kön, ålder och betygsvärde.
 
Läs mer om annan viktning på högskolepovet
på studera.nu

Frågor och svara - om viktning 75/25 av högskoleprovet till de flesta av Chalmers ingenjörsprogram

Fråga: Vad behöver jag som sökande göra?
Svar: Du behöver inte göra något själv när du anmäler dig till högskoleprovet eller ansöker till högskolan. Viktningen sker automatiskt. Det innebär att om du söker utbildningar där viktning 50/50 används och samtidigt söker utbildningar där viktning 75/25 används, kommer ditt resultat på högskoleprovet att anpassas automatiskt. Det betyder att meritvärdet i urvalsgruppen för högskoleprov kan skilja sig till olika utbildningar.
Läs mer på studera.nu

​Fråga: Vilka fler lärosäten deltar?
Svar: Till höstterminen 2019 deltog Chalmers, Lunds universitet, Luleå tekniska universitet, Karlstads universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. Efter 2019 kan det bli fler eller färre lärosäten. Andra lärosäten kan ha en annan viktning än Chalmers.
 
​Fråga: Kan större vikt på den kvantitativa delen väljas bort?
Svar: Nej

Fråga: Kan större vikt på den kvantitativa delen väljas till på andra program?
Svar: Nej

Fråga: Gäller viktningen om provet har skrivits tidigare än VT19?
Svar: Ja, äldre fortfarande giltiga högskoleprovsresultat kommer också viktas.

Fråga: Vilket resultat gäller om jag har skrivit flera prov?
Svar: Svar: Om en sökande har flera godkända högskoleprovsresultat används alltid det prov som har högst totalpoäng med normalviktning (50/50) i urvalet. Det innebär att ett giltigt högskoleprovsresultat med en lägre totalpoäng inte viktas (75/25) även om det skulle ge ett högre meritvärde.

​Fråga: Hur kommer sökande få information?
Svar: Meddelande kommer kopplas, på antagning.se, till alla som söker till de aktuella programmen.

Fråga: Kommer sökande konkurrera i två urvalsgrupper för högskoleprovet till ett och samma program?
Svar: Nej, varje program har enbart en urvalsgrupp för högskoleprovsresultat. Antingen viktat 75/25 eller 50/50.

Fråga: Kommer förändringen i viktningen att gälla i fler antagningsomgångar?
Svar: Testet med större vikt på den kvantitativa delen pågår från höstterminen 2019 till höstterminen 2021.

Fråga: Hur räknar jag ut min totalpoäng?
Svar: Resultatet från den kvantitativa delen multipliceras med 0,75 och resultatet från den verbala delen multipliceras med 0,25. Addera sedan dessa två resultat för att få din totalpoäng. Men det är UHR som lägger in ditt meritvärde när du gjort en anmälan och resultatet från högskoleprovet är klart.

Fråga: Hur många antas utifrån högskoleprovet?
Svar: På Chalmers tilldelas provurvalsgruppen generellt 25 procent av utbildningsplatserna på ett program (efter avräknande av garantiplatser till Chalmers tekniska basår). Denna tilldelning skiljer sig från statliga högskolors fördelning.

- 17 procent tilldelning: Civilingenjör - Teknisk fysik, Kemiteknik med Fysik, Teknisk matematik, Elektroteknik
- 25 procent till högskoleingenjörsprogrammen
- 15 procent tilldelning: Arkitektur och teknik (civilingenjör/arkitekt) 300hp (viktning 50/50, ej med i provverksamheten ht19)

OBS: 2018 års antagningsstatistik (och tidigare års) för högskoleprovspoäng blir inte jämförbart för de utvalda programmen. Läs mer på chalmers.se/antagningspoäng2018​

Fråga: Hur många utbildningar på Chalmers tillämpas viktning med 75/25 på?
Svar: Till höstterminen 2019 omfattade det alla civilingenjörsprogram är med undantag för Arkitektur och teknik.
Från och med höstterminen 2020 omfattar det även de två nya civilingenjörsprogrammen Medicinteknik och Globala system samt alla högskoleingenjörsprogram.

Publicerad: to 21 nov 2019.