Kemiteknik

300 hp (civilingenjör)

Tackla framtidens stora utmaningar såsom framställning av hållbara produkter, miljövänlig energi och bioråvaror i en utbildning som kombinerar kemi, matematik och teknik. Du kommer att belysa frågor ur ett allsidigt perspektiv, formulera problem och effektivt lösa dem för att utveckla allmännyttiga produkter och tjänster. Samhället och flera olika branscher i näringslivet, inte bara kemiindustrin, är i stort behov av den här typen av kompetens.


Utbildningens innehåll

Modell av molekyl

Det första året ägnas främst åt omfattande kemi- och matematikkurser; hörnstenar i kompetensen hos en civilingenjör i kemiteknik. Du läser också en inledande kurs i kemiteknik och dess betydelse för miljö och samhälle. 
 
Under det andra läsåret introduceras kemitekniska kurser samtidigt som kemin fördjupas. Här kommer du att lära dig hur apparaturen i kemisk industri fungerar, utformas och drivs. Det tredje året läser du ytterligare kurser i kemiteknik för att bättre förstå de industriella processerna. Dessutom ingår kurser med perspektiv på miljö och hållbar utveckling, polymer- och kolloidkemi samt analytisk kemi. Årskurs tre avslutas med ett kandidatarbete.  
 
De sista två åren läser du ett masterprogram som ger fördjupning inom ett ämnesområde och som avslutas med ett examensarbete. Du har även möjlighet att läsa delar av utbildningen utomlands. Återkommande projekt genom utbildningen gör dig förberedd på att arbeta i projektform inom givna tidsramar. 
 
Eftersom kandidat- och examensarbeten ofta är kopplade till riktiga forskningsprojekt får du även en hög vetenskaplig kvalitet. 

 

Arbetsområden

Kompetensen hos kemitekniker är absolut nödvändig för nya bränslen, råvaror till industrin, ren och effektiv produktion samt hållbara produkter. Arbete hittar du i allt från läkemedels- till processindustrin; exempelvis inom livsmedels-, massa- och pappersindustri, samt inom den offentliga verksamheten.  
 
Arbetsuppgifterna varierar och kan bestå av allt från utveckling av processanläggningar, där produkter produceras, eller ledning och drift av anläggningarna. Andra arbetar med försäljning och marknadsföring av produkter, eller med miljö- och hållbarhetsfrågor. Beroende på specialisering kommer du att kunna arbeta som analytisk kemist, konstruktör, konsult, miljöingenjör, utvecklingsingenjör, synteskemist, säljare, produktspecialist, produktutvecklare, processingenjör och mycket annat. Du kan till exempel arbeta på ett företag med tydligt kemiteknisk inriktning, men också inom annan industri, myndigheter och förvaltning. Du kan också välja att forska på universitet eller högskola, och några av våra studenter startar också sin karriär i mindre startup-företag.​


​​​​​​​​​​​​​​​

 

Programöversikt ppnas i Studentportalen)

Fler nyheter

Sidansvarig Publicerad: ti 31 aug 2021.