Kemiteknik

300 hp (civilingenjör)

Tackla framtidens stora utmaningar som framställning av hållbara produkter, miljövänlig energi och bioråvaror i en utbildning som kombinerar kemi, matematik och teknik. Du kommer att formulera problem och effektivt lösa dem för att utveckla allmännyttiga produkter och tjänster. Samhället och flera olika branscher i näringslivet, inte bara kemiindustrin, är i stort behov av den här typen av ingenjörer.


Utbildningens innehåll

Modell av molekyl

Kemiingenjörens kompetenser är absolut nödvändiga för nya bränslen, råvaror till industrin, ren och effektiv produktion samt hållbara produkter. Som civilingenjör kan du också ta en ledande roll inom både produktnära och grundläggande forskning inom det breda kemi- och kemiteknikområdet. 

Programmets första år ägnas främst åt kemi- och matematikkurser; hörnstenar i kompetensen hos en civilingenjör i kemiteknik. Du läser också en kurs i kemiteknik som introducerar ämnet och dess betydelse för miljö och samhälle samt en fysikkurs. 
 
Under det andra läsåret följer fler kemitekniska kurser samtidigt som kemin fördjupas. Här kommer du att får en introduktion till hur stora processanläggningarna i kemisk industri fungerar, utformas och drivs samt lära dig hur kemi görs i multitonskala. Det tredje året läser du ytterligare kurser i kemiteknik för att bättre förstå de industriella processerna, t.ex. energiteknik. Dessutom ingår kurser i miljöledning och hållbar utveckling, polymer- och kolloidkemi samt analytisk kemi. Årskurs tre avslutas med ett kandidatarbete som fokuserar på ett aktuellt forskningsområde men som också tränar generella ingenjörsmässiga färdigheter i projektarbete. 
 
De sista två åren väljer du ett av flera möjliga masterprogram som ger fördjupning inom ett kemitekniskt ämnesområde och som avslutas med ett vanligtvis individuellt examensarbete. Du har även möjlighet att läsa delar av utbildningen utomlands.  
 
Eftersom kandidat- och examensarbeten  är kopplade till riktiga forskningsprojekt får du en hög vetenskaplig kvalitet i avslutet, och masterskurserna på avancerad nivå ger dig spetskompetens inom ditt valda specialintresse.

 länk till formulär

Arbetsområden

Arbete hittar du i allt från läkemedels- till processindustrin; exempelvis inom livsmedels-, massa- och pappersindustri, samt inom den offentliga verksamheten.  
 
Arbetsuppgifterna varierar och kan bestå av allt från utveckling av processanläggningar, där produkter produceras, eller ledning och drift av anläggningarna. Andra arbetar med försäljning och marknadsföring av produkter eller med miljö- och hållbarhetsfrågor. Beroende på specialisering kommer du att kunna arbeta som analytisk kemist, konstruktör, konsult, miljöingenjör, utvecklingsingenjör, synteskemist, säljare, produktspecialist, produktutvecklare, processingenjör och mycket annat. Du hittar civilingenjörer i kemiteknik på så olika företag som AstraZeneca och Volvo samt givetvis inom processindustrin i Stenungsund och i massa och pappersbranschen. Du kan också välja att forska på universitet eller högskola.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Programöversikt ppnas i Studentportalen)

Fler nyheter

Sidansvarig Publicerad: to 22 sep 2022.