Stipendier

Nedan listas alla de stitelser som är anknutna till Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. Inforation om stipendierna samt hur man går till väga för att söka kommer inom kort.
 
Det finns ytterligare information för studenter samt för forskare och forskarstuderande som vill söka stipendier .
 
 
Anknutna stiftelser:
Stiftelsen A. H. Lindfors´ stipendiefond
Stiftelsen ADB-fonden
Stiftelsen Adlerbertska Chalmersfonden
Stiftelsen Alfred Ots Stipendiefond
Stiftelsen Alice och Lars Erik Landahls Stipendiefond
Stiftelsen Allan Rebblings Fond
Stiftelsen Amanda och Hugo Frodes stipendiefond
Stiftelsen Byggförbundets fond
Stiftelsen Carl och Hans Lundgrens stipendiefond för studerande vid Chalmers tekniska högskola
Stiftelsen Chalmerska Innovationsfonden
Stiftelsen Chalmersska forskningsfonden
Stiftelsen Civilingeniör Torsten Janssons stipendiefond
Stiftelsen Claes Adolf Adelskölds resestipendiefond vid Chalmers tekniska läroanstalt i Göteborg
Stiftelsen David Blomgrens stipendiefond
Stiftelsen Edith och Egon Plomgrens donationsfond
Stiftelsen Emil Collins minnesfond
Stiftelsen Erik Wijks stipendiefond
Stiftelsen Erland Erikssons donationsfond
Stiftelsen Ernst Brobecks stipendiefond
Stiftelsen Ernst M. Frimans stipendiefond
Stiftelsen Figge Blidbergs fond
Stiftelsen G. Edward H. Dicksons Donationsfond
Stiftelsen Gerhard Hoboms Minnesfond
Stiftelsen Gibsonska Donationsfonden
Stiftelsen Gigabs fond
Stiftelsen Hugo Heymans fond för Chalmers Studentkår
Stiftelsen Hugo Heymans fond för teknologföreningen C.S.
Stiftelsen Hugo Heymans Forskningsfond vid Chalmers Tekniska Högskola
Stiftelsen J. D. Cronlunds stipendiefond
Stiftelsen John Ericssons stipendiefond vid Chalmers Tekniska läroverk i Göteborg
Stiftelsen K G Hallbys Fond
Stiftelsen Nils Philblads stipendiefond
Stiftelsen Odd Alberts fond
Stiftelsen Otto Johan Gavuzzi´s stipendiefond
Stiftelsen Professor August Wijkanders stipendiefond
Stiftelsen Ragnar Wahlstedts fond
Stiftelsen Rolf Sörmans fond
Stiftelsen Schneider Electric´s fond till minne av Erik Feuk
Stiftelsen Solveig och Karl G. Eliassons Minnesfond
Stiftelsen Sven och Gurli Hanssons donationsfond
Stiftelsen Sven Steens´s forsknings- och stipendiefond
Stiftelsen Viggo Carlsens fond
Stiftelsen Yrkesinspektör Martin O Elmbergs fond
Stiftelsen Överingeniör Knut E. Pettersons donation till Chalmers Tekniska Högskola
Stiftelsen C G A Arvidsons fond
Stiftelsen Carolina E Jungbergs donationsfond
Stiftelsen Elis Magnussons fond
Stiftelsen F Hiorts donationsfond
Stiftelsen Fredrik H Lamms donationsfond
Stiftelsen Gustaf Dalens stipendiefond
Stiftelsen Gustav Goldkuhls stipendiefond
Stiftelsen Harald Orvarssons fond
Stiftelsen Hjalmar Granholms minnesfond
Stiftelsen JA Anderssons premiefond
Stiftelsen JA Pripp & son donationsfond
Stiftelsen Kapten Uno Larssons minne
Stiftelsen Karl G Eliassons tilläggsfond
Stiftelsen Martin Lindahls minnesfond
Stiftelsen Nils Verner Nilsons stipendiefond
Stiftelsen Posseska fonden
Stiftelsen RC Cervins donationsfond
Stiftelsen Rhenströmska donationsfonden
Stiftelsen Simeon Swartz fond
Stiftelsen Åke Bäckmans donationsfond

Publicerad: to 11 jul 2013.