Dekorativ illustration.

Chalmers i siffror

De statistiska uppgifterna här är hämtade från årsredovisningen 2022.

Siffror i korthet

Antal helårsstudenter: 10 595, (andel kvinnor: 33%, andel män: 67%)
Antal aktiva doktorander: 987, (andel kvinnor: 34%, andel män: 66%)

Antal anställda (stiftelsekoncernen): 3 001, (andel kvinnor: 40%, andel män: 60%)
Antal lärare: 615, (andel kvinnor: 27%, andel män: 73%)

Antal professorer: 194, (andel kvinnor: 19%, andel män: 81%)

Omsättning: 4 258 mnkr (stiftelsekoncernen)
1 187 mnkr (grundutbildning Chalmers tekniska högskola AB)
2 967 mnkr (forskning/forskarutbildning Chalmers tekniska högskola AB)

Komplett rapportering finns i årsberättelsen

Siffror från 2022

  • 2 990 Vetenskapliga publikationer
  • 10 595Antalet helårsstudenter
  • 3 001Medeltal anställda
  • 179Nya forskarstuderande