Dekorativ illustration.

Chalmers i siffror

De statistiska uppgifterna här är hämtade från årsredovisningen.

Siffror i korthet

Antal helårsstudenter: 10 773, (andel kvinnor: 34%, andel män: 66%)
Antal aktiva doktorander: 977, (andel kvinnor: 34%, andel män: 66%)

Antal anställda (stiftelsekoncernen): 3 007, (andel kvinnor: 41%, andel män: 59%)
Antal lärare: 624, (andel kvinnor: 28%, andel män: 72%)

Antal professorer: 194, (andel kvinnor: 20%, andel män: 80%)

Omsättning: 4 346 mnkr (stiftelsekoncernen)
1 221 mnkr (grundutbildning Chalmers tekniska högskola AB)
3 031 mnkr (forskning/forskarutbildning Chalmers tekniska högskola AB)

Komplett rapportering finns i årsberättelsen

Siffror från 2023

  • 3 026Vetenskapliga publikationer
  • 10 773Antalet helårsstudenter
  • 3 007Medeltal anställda
  • 256Nya forskarstuderande