Om webbplatsen

Bild 1 av 1
Detaljbild

Här hittar du information om cookies, hur vi behandlar personuppgifter samt vår tillgänglighetsredogörelse.

Kakor/cookies

Här hittar du information om kakor/cookies på webbplatsen.

Mer information om kakor/cookies finns på Post- och Telestyrelsens webbplats.

Hantering av personuppgifter

Här hittar du information om hur Chalmers tekniska högskola (Chalmers) behandlar dina personuppgifter.

Tillgänglighet

Här hittar du vår tillgänglighetsredogörelse.

Upphovsrätt kring material på webbplatsen

Allt material (bild, text, ljud och rörlig media etc) på chalmers.se skyddas enligt upphovsrättslag. Återpublicering av material får endast ske efter överenskommelse. Vid användning enligt lag såsom citering och länkning ska källangivelse chalmers.se anges.

Kontakt

Förslag och synpunkter om chalmers.se: webmaster@chalmers.se.
Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet: fo-ekanaler@chalmers.se
Frågor om Chalmers behandlingar av personuppgifter, eller begäran om registerutdrag: registrator@chalmers.se alternativt Chalmers dataskyddsombud: dataskydd@chalmers.se

Länkar:

Post- och telestyrelsen, www.pts.se
Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se
Myndigheten för digital förvaltning, www.digg.se