Institutioner

Genomförandet av utbildning och forskning sker inom forskargrupper av varierande storlek inom de 13 institutionerna.


Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Biologi och bioteknik
Data- och informationsteknik
Elektroteknik
Fysik
Industri- och materialvetenskap
Kemi och kemiteknik
Matematiska vetenskaper
Mekanik och maritima vetenskaper
Mikroteknologi och nanovetenskap
Rymd-, geo- och miljövetenskap
Teknikens ekonomi och organisation
Vetenskapens kommunikation och lärande


Vid institutionerna finns ett institutionsråd med externa och interna ledamöter och en extern ordförande som ska höras i frågor av strategisk vikt. Prefekterna ansvarar för institutionernas operativa ledning. Prefekterna biträds av pro- och vice-prefekter samt en administrativ chef.​

Sidansvarig Publicerad: fr 18 jun 2021.