Integrerade institutioner

Göteborgs universitet och Chalmers har två gemensamma institutioner som bedriver forskning och utbildning på båda lärosätena. Integrerade institutioner skapar möjligheter och kunskap, stor forskningsbredd och en ökad kritisk massa som medför synergier för lärosätena.

Idén med integrerade institutioner föddes på 60-talet efter ett lyckat samgående inom matematikområdet. När IT blev ett eget forsknings- och utbildningsområde var det naturligt att fortsätta på samma spår och då blev även de IT-relaterade institutionerna i Göteborg integrerade.

Göteborgs universitets och Chalmers integrerade institutioner är

Studenterna samläser
Integreringen innebär att studenter samläser över 100 kurser. Att samläsa en kurs innebär att studenter från båda lärosätena har gemensamma föreläsningar, skriver tentor och även gör examensarbeten tillsammans. Lärarna som undervisar på kursen är antingen anställda på Chalmers eller universitetet. För studenterna innebär de samlästa kurser att de får ett betydligt större utbud att ta del av. 

Integrerade forskargrupper
På forskningssidan har institutionerna forskargrupper som är rena Chalmers- eller universitetsgrupperingar, men även ett antal forskargrupper med forskare från båda lärosätena. Forskningspublikationerna behöver därför redovisas både i Chalmers och i universitetets publikationsdatabaser.
 
Att två lärosäten samarbetar tätt ger synergieffekter, korsbefruktning och ökad kritisk massa. I ansökningar om forskningsmedel ingår ofta forskare från båda lärosätena i gemensamma ansökningar. De integrerade institutionerna står sig väl genom sin bredd och attraherar en stor andel internationella forskare.

Sidansvarig Publicerad: fr 18 jun 2021.