Grundutbildningens organisation

Chalmers organisation för grundutbildningen representerar många perspektiv, från tekniskt basår till 27 grundutbildningar som leder till arkitekt-, civilingenjörs-, högskoleingenjörs-, ämneslärar-, sjöbefäls- eller teknologie kandidatexamen, samt ett 40-tal specialiserande masterprogram som är öppna för studenter från hela världen.​

Anna Karlsson-Bengtsson är vicerektor för utbildning och livslångt lärande​ och leder grundutbildningens arbete. Till sitt stöd har hon en ledningsgrupp i vilken de fyra utbildningsområdesledarna, en studentrepresentant och huvudprocessledaren för att utbilda ingår. Ledningsgruppen träffas varje vecka under terminen.

Du når vicerektor för grundutbildningen på e-postadressen vicerektor.grundutbildning@chalmers.se
Observera att mejl till den e-postadressen läses av en grupp, det är inte en privat adress till vicerektor.

Utbildningarna är indelade i fyra utbildningsområden

De fyra utbildningsområdena har ansvar för samtliga utbildningsprogram inom sina ämnesområden. I praktiken innebär det att varje utbildningsområde har ansvar för att tusentals studenter på mellan fem och åtta olika grundutbildningar och tiotalet olika masterprogram får en utbildning av hög kvalitet.
 
Följande utbildningsområden och utbildningsområdesledare finns:
  • Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik: Patrik Höstmad
  • Elektroteknik, datateknik, IT samt Industriell ekonomi: Jörgen Blennow ​
  • Fysik, kemi och bioteknik samt matematik och tekniskt basår: Nikola Markovic
  • Maskinteknik, mekatronik och automatisering, teknisk design samt sjöfart och marin teknik:  Mikael Enelund

Du når dem via profilsidorna nedan.Varje utbildningsområdesledare har till sin hjälp en ledningsgrupp och ett bredare forum för samverkan. I den senare ingår utbildningsområdets programansvariga för såväl grundutbildningar som masterprogram, men även studentrepresentanter och institutionernas viceprefekter.

 

Ansvariga för grundutbildningar och masterprogram

Planeringen och utvecklingen av utbildningsprogrammen vilar på de programansvariga (grundutbildningarna) och masterprogramansvariga (masterprogrammen). Som rådgivare till de programansvariga finns ett programråd för varje utbildningsprogram. I programråden finns representanter från näringslivet.

Du kan läsa mer om utbildningsprogrammen och vilka som ansvarar för dem i Studentportalen.
Studentportalen
 

Sidansvarig Publicerad: on 20 nov 2019.