Chalmers verksamhetsstöd

Chalmers verksamhetsstöd är ett stöd till såväl ledningen som institutioner och andra enheter.
 
Chalmers verksamhetsstöds uppdrag är:
  • Att långsiktigt säkerställa ett effektivt och väl fungerande stöd av hög kvalitet styrd av utbildningens, forskningens, nyttiggörandets och ledningens behov samt krav från myndigheter. I detta ligger att utforma och tillhandahålla service till studenter och anställda.
  • Att initiera och driva utvecklingsarbete inom Chalmers processer mot fastställda mål i Chalmers prioriterade verksamhetsutveckling (PVU).
  • Att ge stöd till och bereda ärenden för högskolestyrelse och ledning.
Verksamheten arbetar processinriktat och är organiserat i avdelningar.

Kontaktpersoner på respektive avdelning återfinns nedan. Om du inte hittar den person du söker nedan kan du söka efter medarbetare eller kontakta växeln på telefon 031-772 10 00.

Chef Chalmers verksamhetsstöd/
Chief Process OfficerTommy Bothin

HR-avdelningen

HR-avdelningen utvecklar högskolans kompetensförsörjningsprocess. Man levererar och utvecklar ett professionellt HR-stöd till hela högskolan. Inom avdelningen ligger även ansvaret för det högskoleövergripande miljöarbetet.  


Tf HR-chef:  Cecilia Örnroth​​

Personal på HR-avdelningen​

 

IT-avdelningen  

IT-avdelningen förvaltar och utvecklar IT-tjänster på Chalmers. Avdelningen ger support till högskolan i form av IT-expertis och praktisk IT-support till anställda och studenter.

Avdelningschef: Aidin Fanni​​
 

Kommunikationsavdelningen​

Skapar effektiv kommunikation för Chalmers som bidrar till att engagera och inspirera externa intressenter, bidra till nyttiggörandet och stärka Chalmers varumärke, attrahera och rekrytera studenter och främja långvariga relationer med samhället och alumner – samt internkommunikation för att stödja medarbetare och studenter att genomföra sitt arbete respektive sina studier. Avdelningen ger kommunikationsstöd till hela organisationen samt genomför akademiska högtider och andra profilerande event. 


Avdelningschef: Sara Jönsson​
 

 

Lednings- och högskolegemensamt stöd

Avdelningen ska ge ett professionellt, kompetent och effektivt ledningsstöd till Chalmers ledning och stödja hela högskolan i övergripande högskolegemensamma frågor inom juridik, arkiv och registratur, campusutveckling, forskning- och forskarutbildning, nyttiggörande, innovation och extern samverkan (nationellt och internationellt). Inom avdelningen finns såväl expertkompetens inom avdelningens ansvarsområden som kvalificerat lednings- och administrativt stöd och stöd i verksamhetsutveckling och kvalitetsfrågor.


Avdelningschef: Malin Blomqvist

Personal på Avdelningen för lednings- och högskolegemensamt stöd​Planering, analys och ekonomi

Planering, analys och ekonomi ansvarar för en helhetssyn på verksamhetsplaneringsprocessen, dvs ur både ett verksamhetsmässigt och ekonomiskt perspektiv. Vi stödjer verksamheten och ledningen i att gå från strategi till handling. Vi kopplar ihop och utvecklar arbetssätt och kompetenser inom planering, redovisning, uppföljning och utvärdering samt inköp och upphandling.

Avdelningschef: Per Setterberg

Personal på Planering, analys och ekonomi
Konton m.m.
För leverantörerServiceavdelningen

Serviceavdelningen svarar för service, konsultation och rådgivning kopplat till den dagliga lokalanvändningen. 
 
 
Avdelningschef: Linda Vidén Ljungars​

 ​

Student- och utbildningsavdelningen

Avdelningens uppdrag är att ge effektiv service och professionellt stöd till studenter och presumtiva studenter, utbildningsledning och institutioner i utbildningsfrågor. Avdelningen ansvarar för de administrativa system som kopplar till utbildning såsom Ladok.

Avdelningschef: Gunilla Walther

Personal på Student- och utbildningsavdelningen


Sidansvarig Publicerad: fr 02 jul 2021.