Styrelse för Chalmers tekniska högskola AB

Styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB svarar för övergripande planering, samordning och uppföljning av verksamheten. Under Chalmers styrelse svarar rektor/VD för den samlade verksamheten.

Ledamöter i styrelsen

 • Lena Treschow Torell, Ordförande
 • Elisabeth Björk, Vice ordförande
 • Stefan Bengtsson, Rektor och VD
 • Mats Agervi, Extern ledamot
 • Helen Eliasson, Extern ledamot
 • Gustav Eriksson, Studentkåren
 • Oscar Holke, Studentkåren
 • Jan Lindér, Arbetstagarrepresentant SACO
 • Martin Nilsson Jacobi, Fakultetsrådet
 • Jean-Marc Orliaguet, Arbetstagarrepresentant ST 
 • Johan Persson, Arbetstagarrepresentant SEKO
 • Mari Sundli Tveit, Extern ledamot
 • Kent Viitanen, Extern ledamot
 • Paul Welander, Extern ledamot
 • Elizabeth Wulcan, Fakultetsrådet
Adjungerade ledamöter
 • Giulio Calcagno, Representant från doktorandsektionen
 • Fredrik Sanell, VD för stiftelsen Chalmers tekniska högskola
Suppleanter
 • Ann-Margret Hvitt Strömvall, SACO
 • Erik Lindblom, ST
 • Dennis Norman, Studentkåren
 • Eva-Gun Ranebro, SEKO
Planering och samordning
 • Cecilia Hahn Berg, Rektors rådgivare

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: on 08 maj 2019