Styrelse för Chalmers tekniska högskola AB

Styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB svarar för övergripande planering, samordning och uppföljning av verksamheten. Under Chalmers styrelse svarar rektor/VD för den samlade verksamheten.

Ledamöter i styrelsen

 • Torbjörn Holmström, Ordförande
 • Elisabeth Björk, Vice ordförande
 • Stefan Bengtsson, Rektor och VD
 • Mats Agervi, Extern ledamot
 • Ingmar Björkman, Extern ledamot
 • Helena Lundberg Nilsson, Extern ledamot
 • Mari Sundli Tveit, Extern ledamot
 • Paul Welander, Extern ledamot
 • Susanne Aalto, Fakultetsrådet
 • Elizabeth Wulcan, Fakultetsrådet
 • Gustav Eriksson, Studentkåren
 • Dennis Norman, Studentkåren
 • Lars Bengtsson, Arbetstagarrepresentant SACO
 • Jean-Marc Orliaguet, Arbetstagarrepresentant ST
 • Johan Persson, Arbetstagarrepresentant SEKO

Adjungerade ledamöter
 • Martin Nilsson Jacobi, VD för stiftelsen Chalmers tekniska högskola
 • Christopher Sauer, Representant från doktorandsektionen

Suppleanter
 • Ann-Margret Hvitt Strömvall, SACO
 • Erik Lindblom, ST
 • Eva-Gun Ranebro, SEKO
 • David Welander, Studentkåren

Planering och samordning
 • Cecilia Hahn Berg, Rektors rådgivare

Publicerad: sö 02 aug 2020.