Institutioner

Från den 1 maj 2017 har Chalmers 13 institutioner. Justeringen är en del i ett större förändringsarbete som pågår för att ytterligare utveckla kvaliteten i alla delar av verksamheten. Genomförandet av utbildning och forskning sker inom forskargrupper av varierande storlek inom de 13 institutionerna.


Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Biologi och bioteknik
Data- och informationsteknik
Elektroteknik
Fysik
Industri- och materialvetenskap
Kemi och kemiteknik
Matematiska vetenskaper
Mekanik och maritima vetenskaper
Mikroteknologi och nanovetenskap
Rymd-, geo- och miljövetenskap
Teknikens ekonomi och organisation
Vetenskapens kommunikation och lärande


Läs mer om den nya organisationen

Vid institutionerna finns ett institutionsråd med externa och interna ledamöter och en extern ordförande som ska höras i frågor av strategisk vikt. Prefekterna ansvarar för institutionernas operativa ledning. Prefekterna biträds av pro- och vice-prefekter samt en administrativ chef.


Sidansvarig Publicerad: må 18 sep 2017.