Organisation

 

Chalmers tekniska högskola är en stiftelsehögskola med styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola som högsta beslutande organ.
 
Styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB  ansvarar övergripande för Chalmers organisation och förvaltning. 
Rektor, tillika VD, för Chalmers ansvarar för den löpande förvaltningen av verksamheten.

Rektor och rektorsfunktionen 

Rektor och rektors kansli företräder högskolan i kontakter med departement och övrig omvärld. De arbetar med övergripande strategifrågor för att utveckla högskolan, samordnar och följer upp verksamheten.

Institutioner och forskargrupper

Genomförande av utbildning och forskning sker på Chalmers 13 institutioner. Varje institution leds av en prefekt och är uppbyggd av forskargrupper och forskningsavdelningar.

Centrum

Vid Chalmers finns sex nationella kompetenscentrum som finansieras av Vinnova och Energimyndigheten. Dessutom finns ytterligare ett antal centrum som samverkar över traditionella institutionsgränser.

Chalmers verksamhetsstöd

Under Chalmers verksamhetsstöd finns avdelningar för Ledningsstöd, HR, IT, Kommunikation och marknad, Operativt och strategiskt stöd, Planering, analys och ekonomi, Program- och projektkontoret,  Service samt Student- och utbildningsavdelning.

Chalmerssfären

Under Chalmers tekniska högskola AB (Chalmers) finns dotterbolagen Chalmers Professional Education AB och Chalmers Ventures AB. Chalmers är också delägare i teknikparkerna Lindholmen Science Park, Johanneberg Science Park samt Sahlgrenska Science Park liksom i AstaZero och IT-universitetet. Stiftelsen Chalmers Industriteknik, CIT, kontrolleras av Chalmers.

Sidansvarig Publicerad: fr 18 jun 2021.