Visualisering av Chalmers organisationsstruktur, beskrivs i texten.

Organisation

 Chalmers tekniska högskola är en stiftelsehögskola med styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola som högsta beslutande organ.

 
Styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB  ansvarar övergripande för Chalmers organisation och förvaltning. Rektor, tillika VD, för Chalmers ansvarar för den löpande förvaltningen av verksamheten.

Rektor och rektorsfunktionen 

Rektor och rektors kansli företräder högskolan i kontakter med departement och övrig omvärld. De arbetar med övergripande strategifrågor för att utveckla högskolan, samordnar och följer upp verksamheten.

Institutioner och forskargrupper

Genomförande av utbildning och forskning sker på Chalmers 13 institutioner. Varje institution leds av en prefekt och är uppbyggd av forskargrupper och forskningsavdelningar.

Centrum

Vid Chalmers finns sex nationella kompetenscentrum som finansieras av Vinnova och Energimyndigheten. Dessutom finns ytterligare ett antal centrum som samverkar över traditionella institutionsgränser.

Chalmers verksamhetsstöd

Under Chalmers verksamhetsstöd finns avdelningar för Lednings- och högskolegemensamt​ stöd, HR, IT, Kommunikation, Planering, analys och ekonomi,  Service samt Student- och utbildningsavdelning.

Chalmerssfären

Under Stiftelsen Chalmers tekniska högskola (Chalmersstiftelsen) finns dotterbolagen Chalmers Tekniska högskola AB (Chalmers) och Chalmers Holding AB. Chalmers Holding har i sin tur dotterbolagen Chalmers Ventures AB och Chalmersfastigheter AB. Chalmersstiftelsen är också delägare i teknikparkerna Lindholmen Science Park, Johanneberg Science Park samt Sahlgrenska Science Park liksom Swedish Electric Transport Laboratory AB (SEEL). Chalmers och Chalmersstiftelsen utser styrelserna i Stiftelsen Chalmers Industriteknik och Stiftelsen Chalmers Innovation.
Sidansvarig Publicerad: må 03 okt 2022.