Hantering av personuppgifter

Här hittar du information om hur Chalmers tekniska högskola (Chalmers) behandlar personuppgifter. Chalmers är ansvarig för behandlingarna och vi följer dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation (EU) 2016/679). 

Chalmers ger här samlad information om många av våra olika behandlingar av personuppgifter. Chalmers ger i vissa fall separat information. 

Denna information besvarar bland annat frågor om: 
  • För vilka ändamål behandlar Chalmers personuppgifter?
  • Vilka personuppgifter hanteras i Chalmers verksamheter?
  • Till vilka kan Chalmers komma att dela personuppgifter? 
  • Vad innebär det att Chalmers omfattas av offentlighetsprincipen? 
  • Hur skyddar Chalmers personuppgifter? 
  • Hur länge sparar Chalmers personuppgifter? 
  • Vilka rättigheter har en registrerad? 
  • Hur kontaktar jag Chalmers vid frågor eller begäran?

Chalmers personuppgiftsbehandlingar

Chalmers behandlar personuppgifter för att uppfylla vårt uppdrag som universitet, dvs. att arbeta med att bedriva forsknings- och utbildningsverksamhet och i det samverka med samhället i stort. Chalmers behandlar även personuppgifter för att granska och utveckla verksamheten och för att följa svensk lag.

Alla behandlingar av personuppgifter inom universitetet sker för att till någon del främja dessa ändamål.

Behandlingar av personuppgifter ska ha lagstöd och endast de personuppgifter som behövs för aktuella ändamål är tillåtna att behandlas.

Personnummer och bank

Personnummer behandlas endast när det behövs för att säkert kunna fastställa din identitet eller för att samordna dina uppgifter mellan system för att säkerställa att du ges enhetlig information.

Bank- och annan ekonomisk information behandlas när så krävs för att kunna betala ut pengar eller fakturera.

Frågor, klagomål och information

Har du frågor om Chalmers behandlingar av personuppgifter, eller vill göra en begäran om registerutdrag eller annat kontakta registrator: registrator@chalmers.se Chalmers har även utsett ett dataskyddsombud som kan kontaktas på: dataskydd@chalmers.se Upplever du att Chalmers inte följer dataskyddslagstiftningen har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) som är tillsynsmyndighet: imy@imy.se​
​​

Sidansvarig Publicerad: ti 12 jan 2021.