Webborganisation

Ytterst ansvarig för webbplatsen chalmers.se är Kommunikation och marknads kommunikationschef / avdelningschef, Sara Jönsson.

Central webbfunktion

Samordningen och utvecklingen av hela webbplatsen sköts av en webbförvaltning bestående av representanter från avdelningarna Kommunikation och marknad och IT-avdelningen. Förvaltningsledningen ansvarar för att ta fram den årliga förvaltningsplanen och att prioritera utvecklingsfrågor. Den centrala webbfunktionen ansvarar bland annat för att ta fram årliga verksamhetsplaner för webbarbetet, utforma policies och riktlinjer samt att samordna och utforma utbildning för webbredaktörer och skribenter.

Till hjälp i arbetet i centrala webbfunktionen finns ett antal objektsspecialister, i form av kommunikatörer, webbutvecklare, webmasters etc.
 
Förvaltningsledare: Kristina Risberg (Kommunikation och marknad)
Förvaltningsledare IT: Emanuel Jönsson (IT-avdelningen)

Ansvariga webbredaktörer

Webbplatsen Chalmers.se är indelad i huvudavdelningarna "utbildning", "forskning", "samverkan" och "om Chalmers". En webbredaktör ansvarar för innehåll och struktur på varje huvudavdelning. Varje institutionswebbplats har även den en ansvarig webbredaktör. Vid synpunkter på innehåll, struktur eller korrigering av felaktigheter är det i första hand webbredaktören för den aktuella avdelning som kontaktas.

Webbredaktörer centralt

Huvudavdelning Ansvarig webbredaktör
Startsidan 

Nyhetsfunktioner
Anita Fors / Johan Wetterberg
(kontakt: redaktion@chalmers.se)
Christian Borg
Utbildning Johan Wetterberg
Education Cecilia Hillman  / Abhilash Ram
Forskning / Research
Samverkan / Collaboration
Anita Fors
Johanna Ödman
Styrkeområden / Areas of Advance Malin Ulfvarson
Om Chalmers / About Chalmers Johan Wetterberg

Webbredaktörer för institutionswebbplatser

Institutionswebbplats Ansvarig webbredaktör
Arkitektur och samhällsbyggnad Lotta Särnbratt / Gunnel Berggren
Biologi och bioteknik Martina Butorac
Data- och informationsteknik Anneli Andersson
Elektroteknik Anna Wallin
Fysik Helén Rosenfeldt
Industri- och materialvetenskap
Marcus Folino
Kemi och kemiteknik
Frida Andersson
Matematiska vetenskaper Setta Aspström
Mekanik och maritima vetenskaper
Anders Ryttarson Törneholm / Christian Boström 
Mikroteknologi och nanovetenskap
Susannah Carlsson
Rymd-, geo- och miljövetenskap
Christian Löwhagen 
Teknikens ekonomi och organisation
Daniel Karlsson
Vetenskapens kommunikation och lärande
Cecilia Kertes

Webbredaktörer på styrkeområdeswebbplatser

Styrkeområdeswebbplats Ansvarig webbredaktör
Energi Ann-Christine Nordin
Hälsa och teknik Mia Malmstedt
Informations och kommunikationsteknik Malin Ulfvarson
Materialvetenskap Per Thorén
Produktion Carina Schultz
Transport Mia Malmstedt

Andra närliggande webbplatser

Listan är ej fullständig i skrivande stund.

Webbplats Ansvarig webbredaktör
Doktorandportalen doktorandportalen@chalmers.se
GMV - Göteborgs miljövetenskapliga centrum Sara Örtegren
Chalmers intranet intranet@chalmers.se
SAFER Fordons- och trafiksäkerhetscentrum Malin Persson
Studentportalen Peter Tjärndal / studentportalen@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: on 13 jan 2021.