Webborganisation

Ytterst ansvarig för webbplatsen chalmers.se är kommunikationsavdelningen.

Central webbfunktion

Samordningen och utvecklingen av hela webbplatsen sköts av en webbförvaltning bestående av representanter från kommunikationsavdelningen och IT-avdelningen. Förvaltningsledningen ansvarar för att ta fram den årliga förvaltningsplanen och att prioritera utvecklingsfrågor. Den centrala webbfunktionen ansvarar bland annat för att ta fram årliga verksamhetsplaner för webbarbetet, utforma policies och riktlinjer samt att samordna och utforma utbildning för webbredaktörer och skribenter.

Till hjälp i arbetet i centrala webbfunktionen finns ett antal objektsspecialister i form av kommunikatörer och webbredaktörer.
 
Förvaltningsledare: Kristina Risberg (Kommunikationsavdelningen)
Förvaltningsledare IT: Kim Tabrizi​ (IT-avdelningen)

Ansvariga webbredaktörer

Webbplatsen chalmers.se är indelad i huvudavdelningarna "utbildning", "forskning", "samverkan" och "om Chalmers". Varje institutionswebbplats har även den en ansvarig webbredaktör. Vid synpunkter på innehåll och struktur bör webbredaktören för den aktuella avdelning  kontaktas.  Vid korrigering av felaktigheter, stavfel mm är det i första hand  sidansvarig (finns för varje enskild sida) som man bör kontakta, detta sker via ett kort formulär. 

Webbredaktörer centralt

Webbansvarig
Huvudredaktör
​Nyhetsfunktioner
Johan Wetterberg
Anita Fors
redaktion@chalmers.se​

Webbredaktörer för institutionswebbplatser

Institutionswebbplats Ansvarig webbredaktör
Arkitektur och samhällsbyggnad Catharina Björk
Biologi och bioteknik Susanne Nilsson Lindh
Data- och informationsteknik Cecilia Kertes
Elektroteknik Sandra Tavakoli
Fysik Lisa Gahnertz
Industri- och materialvetenskap
Marcus Folino
Kemi och kemiteknik
Jenny Holmstrand
Matematiska vetenskaper Anneli Andersson
Mekanik och maritima vetenskaper

Lovisa Håkansson​

Mikroteknologi och nanovetenskap
Robert Karlsson
Rymd-, geo- och miljövetenskap
Christian Löwhagen 
Teknikens ekonomi och organisation
Daniel Karlsson
Vetenskapens kommunikation och lärande
Jenny Palm​

Webbredaktörer på styrkeområdeswebbplatser

​ ​
Styrkeområdeswebbplats Ansvarig webbredaktör
Energi Ann-Christine Nordin
Hälsa och teknik ​Johanna Wilde
Informations och kommunikationsteknik Carina Schultz
Materialvetenskap Ann-Christine Nordin
Produktion Carina Schultz
Transport Johanna Wilde

Andra närliggande webbplatser

Listan är ej fullständig i skrivande stund.


Webbplats

Ansvarig webbredaktör
GMV - Göteborgs miljövetenskapliga centrum Jenny Sjödin
Chalmers intranet intranet@chalmers.se
SAFER Fordons- och trafiksäkerhetscentrum Malin Persson
Studentportalen Helén Rosenfeldt / studentportalen@chalmers.se

​​

Sidansvarig Publicerad: må 03 okt 2022.