Webborganisation

Ytterst ansvarig för webbplatsen chalmers.se är Kommunikation och marknads kommunikationschef / avdelningschef, Sara Jönsson.

Central webbfunktion

Samordningen och utvecklingen av hela webbplatsen sköts av en webbförvaltning bestående av representanter från avdelningarna Kommunikation och marknad och IT-avdelningen. Förvaltningsledningen ansvarar för att ta fram den årliga förvaltningsplanen och att prioritera utvecklingsfrågor. Den centrala webbfunktionen ansvarar bland annat för att ta fram årliga verksamhetsplaner för webbarbetet, utforma policies och riktlinjer samt att samordna och utforma utbildning för webbredaktörer och skribenter.

 Till hjälp i arbetet i centrala webbfunktionen finns ett antal objektsspecialister, i form av kommunikatörer, webbutvecklare, webmasters etc.
 
Förvaltningsledare: Kristina Risberg (Kommunikation och marknad)
Förvaltningsledare IT: Emanuel Jönsson (IT-avdelningen)​
 

Ansvariga webbredaktörer
Webbplatsen Chalmers.se är indelad i huvudavdelningarna "utbildning", "forskning", "samverkan" och "om Chalmers". En webbredaktör ansvarar för innehåll och struktur på varje huvudavdelning. Varje institutionswebbplats har även den en ansvarig webbredaktör. Vid synpunkter på innehåll, struktur eller korrigering av felaktigheter är det i första hand webbredaktören för den aktuella avdelning som kontaktas.

Webbredaktörer centralt

 

Huvudavdelning ​Ansvarig webbredaktör
Startsidan 

Nyhetsfunktioner​​
​​Anita Fors / Johan Wetterberg
(kontakt: redaktion@chalmers.se​​)
Christian Borg
​Utbildning Johan Wetterberg
​Education Cecilia Hillman  / Abhilash Ram​
​Forskning / Research
Samverkan / Collaboration
​Anita Fors
Johanna Ödman​
​Styrkeområden / Areas of Advance Malin Ulfvarson
​Om Chalmers / About Chalmers Johan Wetterberg​
 

Webbredaktörer för institutionswebbplatser

 

​ ​ ​
​I​nstitutionswebbplats ​Ansvarig webbredaktör
Arkitektur och samhällsbyggnad Lotta Särnbratt / Gunnel Berggren
Biologi och bioteknik Martina Butorac
Data- och informationsteknik Anneli Andersson
Elektroteknik Yvonne Jonsson
Fysik Anna Wallin
Industri- och materialvetenskap
Marcus Folino
​Kemi och kemiteknik
Frida Andersson
Matematiska vetenskaper Setta Aspström
Mekanik och maritima vetenskaper
Anders Ryttarson Törneholm​ / Christian Boström​ 
Mikroteknologi och nanovetenskap
Susannah Carlsson
Rymd-, geo- och miljövetenskap
Christian Löwhagen 
Teknikens ekonomi och organisation
Carolina Pires Bertuol / Hiba Fawaz
Vetenskapens kommunikation och lärande
Sofia Andersson

  

Webbredaktörer på styrkeområdeswebbplatser

 
​​​
​ ​ ​ ​
​Styrkeområdeswebbplats ​Ansvarig webbredaktör
​Energi Ann-Christine Nordin​
Informations och kommunikationsteknik Malin Ulfvarson
​Materialvetenskap Per Thorén
​Produktion ​Carina Schultz
Transport Mia Malmstedt​

 Andra närliggande webbplatser

Listan är ej fullständig i skrivande stund.

Webbplats ​Ansvarig webbredaktör
​Doktorandportalen doktorandportalen@chalmers.se
​GMV - Göteborgs miljövetenskapliga centrum Sara Örtegren
Insidan​ insidan@chalmers.se
​SAFER Fordons- och trafiksäkerhetscentrum ​Malin Persson
​Studentportalen ​Peter Tjärndal / studentportalen@chalmers.se
 


 ​

Publicerad: fr 13 dec 2019.