Miljödiplomering

Miljödiplomerade verksamheter

Flera delar av Chalmers har miljödiplomerats enligt Göteborgs miljöförvaltnings kriterier sedan flera år. Institutionen för Kemi- och bioteknik och Chalmers Administration & Service blev diplomerade för första gången år 2005. År 2006 diplomerades även Institutionen för Arkitektur, Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum (numera Göteborgs centrum för hållbar utveckling ) och Chalmers Bibliotek. Även vårt dotterbolag Chalmersfastigheter AB är miljödiplomerade och har varit det sedan 2004. ​Chalmers systematiska miljöarbete kommer fortsätta i annan form från och med 2012, då miljöledningssystemet blir heltäckande för hela Chalmers och utformats efter ISO14001. Lär mer om det arbetet på de interna miljösidorna

 

Här på Chalmers bedrivs ett aktivt miljöarbete på hög nivå, både inom forskning och utbildning men det finns mycket kvar att göra! Chalmers har ambitionen att bli en föregångare när det gäller att ta ansvar för utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Det är här du som anställd eller student genom ditt engagemang och miljökunnande har stora möjligheter att vara med och bidra så att vi når vårt mål att leva som vi lär!

Miljödiplomlogga+till+webben.jpg 

Vad är miljödiplomering?

Göteborgs kommun har sedan 1995, som en av de första kommunerna i Sverige, en egen modell för miljödiplomering av mindre och medelstora företag.

Miljödiplomering är en form av miljöledningssystem. Modellen är relativt enkel och ska på ett effektivt sätt leda till miljöförbättrande åtgärder. Miljödiplomeringen har tagit vara på kärnelementen i de mer kända miljöledningssystemen ISO 14001 och EMAS. I diplomeringen har många skriftliga rutiner och dokumentstyrningar ersatts med en checklista som består av tio obligatoriska och ett 80-tal så kallade frivilliga punkter, varav minst 75 procent måste uppfyllas för att diplomering skall kunna ske.

Checklistan för miljödiplomering inleds också med ett grundvillkor om att verksamheten följer gällande lagar och tillstånd samt att inga anmärkningar riktats mot verksamheten utgående från aktuell lagstiftning. Exempel på åtgärder som miljödiplomeringen på Chalmers hittills har lett till är bland annat inköp av tjänstecyklar, ekologiskt kaffe och satsningen att ge samtliga anställda en grundläggande miljöutbildning.

 

Publicerad: må 20 aug 2018.