Chalmers hållbarhetspolicy

All verksamhet vid Chalmers ska bidra till att uppfylla Chalmers vision: Chalmers - för en hållbar framtid.
Chalmers uppdrag är att skapa och sprida kunskap, kompetens och lösningar som alla har nytta av; såväl individ som samhälle. Med uppdraget följer ett åtagande att agera etiskt och hållbart, såväl internt, lokalt som globalt. Vi antar utmaningarna i FN:s globala hållbarhetsmål samt vill vara en inspiratör i klimatomställningen.

  • Våra studerande ska ha tillgång till en internationellt erkänd utbildning i världsklass som ger förutsättning för att göra skillnad i klimatomställningen och medverka till en hållbar utveckling i samhälle och näringsliv.

  • Genom excellent forskning ska Chalmers medarbetare bidra till kvalitativa och långsiktiga lösningar för dagens och framtidens utmaningar.

  • Genom effektivt, hållbart nyttiggörande ska vi i samverkan med vår omvärld driva utvecklingen för ett hållbart och klimatneutralt samhälle.

  • Vi ska skapa en utmärkt intern miljö för studenter och anställda med campus som speglar våra ambitioner inom klimatomställningen och en hållbar utveckling.

Vi ska ständigt förbättra och utvärdera vårt hållbarhetsarbete, där lagar och andra krav utgör miniminivå för att skydda miljön och förebygga förorening. Vi vill minska vår miljöbelastning genom att ta ansvar för påverkan vid inköp, avfallshantering, kemikalieanvändning, utsläpp från resor och energianvändning. Ansvarsfördelningen för hållbarhetsarbetet sker i enlighet med vårt certifierade miljöledningssystemDnr C 2020-0480​


Sidansvarig Publicerad: on 14 sep 2022.