Miljöledningssystem

​Chalmers driver ett offensivt hållbarhetsarbete med omfattande satsningar på utbildning och forskning för en hållbar framtid och ett aktivt internt miljöarbete. Ambitionen är att Chalmers campus ska vara bra föredömen med goda exempel som inspirerar såväl studenter och anställda, som besökare till en hållbar livsstil.

Tusentals studenter strömmar årligen genom Chalmers. De hållbarhetssatsningar studenterna får uppleva och vara delaktiga här kan de bära med sig ut i arbetslivet och hem till sina familjer.

Vi strävar också efter att minska miljöbelastningen från vår dagliga verksamhet bland annat genom säker kemikaliehantering, källsortering och minskad bilpendling till och från Chalmers.

Vi använder ett miljöledningssystem för att åstadkomma ständiga förbättringar i allt från utbildning och forskning till den interna miljön. Det interna miljöarbetet drivs av en organisation som säkerställer att miljöledningssystemet uppfyller interna krav och tillämpad miljölagstiftning. Organisationen rapporterar till Chalmers ledning om hur miljöledningssystemet fungerar. Chalmers miljöfunktion, som är metodansvarig för miljöledningssystemet, driver och utvecklar det interna miljöarbetet. 

Sidansvarig Publicerad: on 14 sep 2022.