CEI – Miljövetenskapliga perspektiv i forskning och utbildning

CEI, (Chalmers Environmental Initiative), Chalmers miljöinitiativ var en strategisk satsning på miljö och hållbar utveckling med fokus på miljösystemanalys. Målet var att stärka Chalmers forskning och utbildning inom detta område. Det vetenskapliga arbetet inom CEI leddes av sju professorer vid olika institutioner på Chalmers. Några av CEI:s övergripande teman var globala resurser, energi, klimat, samhällsbyggande och ekonomi. 

Det grundläggande syftet med CEI var att få in miljövetenskapliga perspektiv i forskning och utbildning på hela Chalmers. Tanken med de sju utspridda professurerna var att uppnå en kritisk massa som tillsammans kunde påverka många och få hela Chalmers, från student till rektor, att gå åt samma håll. Inte i betydelsen att alla skulle läsa eller forska bara om miljöfrågor utan snarare att få många att reflektera över sin egen roll i relation till hur vi påverkar vår miljö. 
Satsningen inleddes 2000 då Chalmers stiftelse anslog 100 miljoner för att starta CEI. Projektet avslutades under 2008.

 

Sidansvarig Publicerad: fr 11 mar 2016.