Chalmers Hållbarhetsdag 2018

Hållbarhetsdagen 23 oktober 2018

 

Tack alla som medverkade på Hållbarhetsdagen! Vi ses igen nästa år.
Här kan du läsa utdrag från eventet: Chalmers Hållbarhetsdag - det tar vi med oss
 
Vissa talare har erbjudit sig att dela sina presentationer från dagen. Du hittar dessa här >


Programöversikt:

08: 30-09: 30 | Gemensamt program i Runan
Hälsa och välbefinnande är mål nummer tre av de globala målen för hållbar utveckling och temat för årets Hållbarhetsdag. Hälsa och välbefinnande är övergripande frågor som är viktiga för oss som individer, för Chalmers som organisation, för Göteborg, Sverige, andra länder och det internationella samfundet. Vårt universitet bidrar till att lösa globala och lokala hälsoproblem, men vi står också inför utmaningar relaterade till vår arbets- och studiemiljö. Morgonpanelen diskuterar hälsa, välbefinnande och hållbarhet och hur globala och svenska trender kan påverka Chalmers roll, ansvar och strategisk utveckling. Gästerna är nyckelpersoner från Chalmers ledning samt experter inom antibiotikaresistens, hälsa och organisationsutveckling.
 
Deltagare: Anna Dubois, Chalmers prorektor Fredrik Hörstedt, vicerektor för nyttiggörande, Maria Knutson Wedel, vicerektor för utbildning och livslångt lärande, Maria Grahn, Styrkeområdesledare för Energi, Lisa Björk, forskare vid Institutet för stressmedicin, Lisskulla Lindström, HR-chef Chalmers, Joakim Larsson, föreståndare för Centrum för antibiotikaresistensforskning vid Göteborgs universitet.
Moderator: Helene Ahlborg, Inst för globala studier, Göteborgs universitet
 
09: 30-10: 00 | Kaffe och fika i Volvofoajén
 
10: 00-11: 00 | Parallella sessioner del I
 
11.00-11.15 | Paus, tid att gå mellan sessioner
 
11.15-12.15 | Parallella sessioner del II
 
12.15-12.45 | Paus, snabb lunch mellan sessioner
 
12.45-13.45 | Parallella sessioner del III
 
13.45-14.00 | Paus, tid att gå mellan sessioner
 
14.00-15.00 | Parallella sessioner del IV
 
15.00-15.30 | Kaffe och fika i Volvofoajén
 
15.30-17.00 | Gemensamt program i Runan
Lisbeth Randers och Per Møller, representanter för Kalundborg Symbiosis, Danmark.
 Vinnarna av Göteborgs internationella hållbarhetspris WinWin 2018: Kalundborg Symbiosis, Danmark

PANELDISKUSSION MED GÄSTER
Industriell symbios handlar om att företag når längre och mer hållbart genom samarbete och tillit. En diskussionspanel rundar av dagen med tankar om hur organisationer och individer kan ta ansvar för att leva och arbeta hållbart.

Deltagare i panelen: Jakob Lagercranz, 2030-sekretariatet, tidigare VD Greenpeace Sverige och Gröna Bilister, Olivia Linander, Student GU och klimatinspiratör, Maria Djupström, Hållbarhetsstrateg Chalmers, Fredrik Hörstedt, vicerektor för nyttiggörande och hållbar utveckling
Moderator: Bo Norrman, Chalmers innovationskontor

 
Vi har fem spår för parallella sessioner:

 
Vi har också en utställning i Volvofoajén med flera deltagande utställare > 


Publicerad: on 21 feb 2018. Ändrad: fr 26 okt 2018