Chalmers Hållbarhetsdag 23 oktober 2018

Hållbarhetsdagen 23 oktober 2018

 

Vi välkomnar all personal och studenter till Chalmers hållbarhetsdag!
Dagen erbjuder ett spännande och omfattande program uppdelat på fem olika spår – Hållbara campus, Hälsa och sjukvård, Hållbart arbets- och studentliv, Klimat och energi och Universitetets roll i samhället.
Vi vill att du registrerar dig för dagen så att alla får plats och får kaffe- och fika.

Allmän information:

  • Huvuddelen av programmet kommer att hållas i Chalmers kårhus, med några få undantag (se programmet).
  • Observera att det inte kommer att serveras lunch under Hållbarhetsdagen. Det finns affärer/restauranger i huset där du kan köpa lunch.
  • Språk: Mestadels på engelska, om inte annat är angivet i programmet.
 

Programöversikt:

08: 30-09: 30 | Gemensamt program i Runan
Hälsa och välbefinnande är mål nummer tre av de globala målen för hållbar utveckling och temat för årets Hållbarhetsdag. Hälsa och välbefinnande är övergripande frågor som är viktiga för oss som individer, för Chalmers som organisation, för Göteborg, Sverige, andra länder och det internationella samfundet. Vårt universitet bidrar till att lösa globala och lokala hälsoproblem, men vi står också inför utmaningar relaterade till vår arbets- och studiemiljö. Morgonpanelen diskuterar hälsa, välbefinnande och hållbarhet och hur globala och svenska trender kan påverka Chalmers roll, ansvar och strategisk utveckling. Gästerna är nyckelpersoner från Chalmers ledning och experter på hälso- och organisationsutveckling.
 
Deltagare: Anna Dubois, Chalmers prorektor Fredrik Hörstedt, vicerektor för nyttiggörande, Maria Knutson Wedel, vicerektor för utbildning och livslångt lärande, Maria Grahn, Styrkeområdesledare för Energi, Lisa Björk, forskare vid Institutet för stressmedicin.
Moderator: Helene Ahlborg, Inst för globala studier, Göteborgs universitet
 
09: 30-10: 00 | Kaffe och fika i Volvofoajén
 
10: 00-11: 00 | Parallella sessioner del I
 
11.00-11.15 | Paus, tid att gå mellan sessioner
 
11.15-12.15 | Parallella sessioner del II
 
12.15-12.45 | Paus, snabb lunch mellan sessioner
 
12.45-13.45 | Parallella sessioner del III
 
13.45-14.00 | Paus, tid att gå mellan sessioner
 
14.00-15.00 | Parallella sessioner del IV
 
15.00-15.30 | Kaffe och fika i Volvofoajén
 
15.30-17.00 | Gemensamt program i Runan
 Vinnarna av Göteborgs internationella hållbarhetspris (WinWin) 2018: Kalundborg Symbiosis
Avslutade diskussioner med gäster (meddelas senare)

 
Vi har fem spår för parallella sessioner:

 
Vi har också en utställning i Volvofoajén med flera deltagande utställare > 


Publicerad: on 21 feb 2018. Ändrad: fr 21 sep 2018