6. Rent vatten och sanitet

6. Rent vatten och sanitet

På institutionen för arkitektur och samhällsbyggnad finns avdelningen Vatten, miljö, teknik. Där bedrivs forskning i frågor som rör vatten i samhället – från dricksvatten till processteknik, miljöteknik och hållbar utveckling. För att fördjupa och bredda kunskapen samt lösa ingenjörsvetenskapliga problem arbetar institutionen tillsammans med andra aktörer i vatten- och energisektorn i en strävan att bidra till hållbar samhällsutveckling. Se pågående projekt hos avdelningen Vatten, miljö, teknik.

Vatten som förorenats av kvicksilver och andra giftiga tungmetaller orsakar stora miljö- och hälsoproblem i världen. Forskare från institutionerna fysik samt kemi och kemiteknik har utvecklat ett nytt sätt att effektivt rena giftigt vatten med hjälp av elektrokemi. Den nya vattenreningsmetoden, som har belönats med ett antal priser och utmärkelser, har legat till grund för startupföretaget Atium.

I HSB Living Labs på Chalmers campus Johanneberg pågår försök som ska minska de boendes vattenförbrukning. En tredjedel av ett hushålls avloppsvattnet passerar ut genom golvbrunnen i duschen – förhållandevis rent och varmt. Varför inte rena, hetta upp och loopa tillbaka det som nytt fräscht varmvatten? I huset har forskarna installerat en anläggning som gör att duschvattnet från sex badrum samlas upp i ny rördragning för så kallat ”hygien-gråvatten”, far ner till bottenplan och renas i en reningsanläggning. Badrummen som berörs används dagligen av de 18 studenter som bor i HSB Living Labs.

Samverkan
Inom Chalmers kompetenscentrum DRICKS samlas en omfattande forskning om dricksvatten – i nära samverkan med  bland andra branschorganisationen Svenskt Vatten, Göteborgs stad, Lunds universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och elva anslutna medlemskommuner.


Hitta fler projekt genom att söka i Chalmers forskningsdatabas research.chalmers.se.

Sidansvarig Publicerad: to 02 jan 2020.