10. Minskad ojämlikhet

10. Minskad ojämlikhet

Forskargrupper på institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik fördjupar sig i byggnaders och städers konsekvenser för människor, segregation, tillgänglighet och gentrifiering är exempel på forskningsfrågor.

institutionen för teknikens ekonomi och organisation pågår forskning om teknikens och vetenskapens roll i samhället, vilket bland annat inbegriper studier av hur ny teknik kan orsaka social ojämlikhet.
 
Inom centrumet Mistra Urban Futures bedrivs forskningsprojektet Migrationens ojämna geografi – som följer upp hur svenska kommuner hanterat ansvaret att planera, organisera och genomföra insatser för att ordna bostäder för nyanlända.


Hitta fler projekt genom att söka i Chalmers forskningsdatabas research.chalmers.se.

I Chalmers hållbarhetsredovisning finns information om hur Chalmers arbetar för att vara en arbetsplats fri från diskriminering och kränkande särbehandling.

Sidansvarig Publicerad: to 02 jan 2020.