2. Ingen hunger

2. Ingen hunger

På avdelningen Livsmedelsvetenskaper vid institutionen för biologi och bioteknik bedrivs forskning som syftar till att höja livsmedlens kvalitet, minska svinnet och använda alternativa källor för att producera näringsämnen på ett hållbart sätt. Det handlar bland annat om att ta vara på restprodukter och att förbättra olika egenskaper hos livsmedel. Ett forskningsområde på avdelningen är inriktat på nutrition i låginkomstländer och berör två av de största hälsoproblemen kopplade till kosten, nämligen järn- och A-vitaminbrist.

I Tanzania är 75 procent av befolkningen anställda inom jordbruket, men produktiviteten är bland den lägsta söder om Sahara. Hushållen på landsbygden är betydligt mer utsatta än de som bor i städerna – för hela 22 procent av landsbygdshushållen är livsmedelsförsörjningen mycket osäker, jämfört med drygt 8 procent för Tanzania i genomsnitt. Forskare vid Chalmers och Sveriges Lantbruksuniversitet deltar i ett forskningsprojekt vid universitetet i Dar es-Salaam med syftet att säkra tillgången på livsmedel genom att förbättra produktiviteten, processerna och värdekedjan inom jordbruket. 

I Sverige slängs varje år mat motsvarande omkring 23 000 lastbilar (1,2 miljoner ton). Det mesta slängs av konsumenterna, men även logistiksystemen står för en stor del av matsvinnet. På Chalmers bedrivs forskningsprojekt vid institutionen  för teknikens ekonomi och organisation kring hur aktörer i livsmedelsförsörjningskedjan kan arbeta för att minska sin miljöpåverkan. Både matsvinnet och transporters miljöpåverkan kan minska genom användandet av konkreta verktyg, så som att fylla lastbilarna bättre och att stärka samarbetet mellan olika aktörer i livsmedelskedjan.

Hitta fler projekt genom att söka i Chalmers forskningsdatabas research.chalmers.se.

Sidansvarig Publicerad: to 02 jan 2020.