1. Ingen fattigdom

1. Ingen fattigdom

Enligt FN:s rapporter lever mer än 700 miljoner människor, eller 10% av världsbefolkningen, fortfarande i extrem fattigdom och saknar grundläggande trygghet genom tillgång till mat, vatten och sanitet. Det är viktigt att minska utsattheten hos de allra fattigaste för att minska sårbarheten för klimatrelaterade händelser och andra typer av miljömässiga, sociala och ekonomiska katastrofer och chocker.

Vid centrumet Mistra Urban Futures vid Chalmers bedrivs bland annat ett projekt kring marknadsplatser i Kisumu i Kenya. Många marknader i Kisumu är sårbara på grund av bristande infrastruktur, fluktuationer i råvarupriser, brist på möjligheter att slänga avfall och sanitära anläggningar samt oklarheter i regelverk. Effekterna av klimatförändringarna skapar även osäkerhet. Deltagarna i projektet arbetar med nyckelintressenter i staden för att möta dessa utmaningar och göra marknaderna mer effektiva. Inom projektet har fem marknadsprototyper tagits fram, så som en fiskkiosk och en containermarknad. Projektet är på god väg att göra skillnad i Kisumu och syftet är bland annat att undersöka hur marknadsplatser påverkar människors välmående och ojämlikhet mellan fattiga grupper.

Samverkan
Chalmers har sedan många år forskningssamarbeten med flera länder i östra Afrika – Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Etiopien, Mocambique, inom många olika forskningsområden. Målet för många av dessa projekt är att bekämpa fattigdom och undernäring. Chalmersforskare träffar forskare från östafrikanska universitet för att hitta gemensamma forskningsintressen. Chalmers kan även erbjuda kompletterande labbutrustning eller användbara modellverktyg som kan bidra till forskningens genomförande. Chalmers har omfattande forskare- och studentutbyten med de östafrikanska universiteten.

Hitta fler projekt genom att söka i Chalmers forskningsdatabas research.chalmers.se.

Sidansvarig Publicerad: to 02 jan 2020.