3. Hälsa och välbefinnande

3. Hälsa och välbefinnande

I framtiden kan det bli möjligt att behandla idag obotliga sjukdomar genom att koda om celler. Genom att efterlikna kroppens egna processer med hjälp av nanopartiklar, kan läkemedel levereras in i cellerna. En uppfinning vid Chalmers gör det möjligt att karaktärisera nanopartiklarna på ett mer avancerat sätt. 

Flera olika projekt på Chalmers bedrivs för att söka lösningar på antibiotikaresistens. Chalmersforskare har även studerat möjligheten att använda svampar som källa för framtidens antibiotika. Fynden vittnar om att mögelsvamp är kapabel att producera en mångfald av naturliga och bioaktiva produkter som kan användas som läkemedel. 

Chalmers har en omfattande trafiksäkerhetsforskning som täcker många olika discipliner. Forskningen kring självkörande bilar och smarta trafiksystem ökar förhoppningen om att nå målet med att halvera antalet döda och skadade i trafikolyckor. Chalmers styrkeområde Transport bedriver forskning och aktiviteter för att utveckla området.

Styrkeområde Materialvetenskap driver mångdiciplinära initiativ inom området hälsa, vilket bland annat inbegriper vävnads- och cellteknik, material för läkemedel, vård och biosensorer.

Samverkan
Inom området hälsa bedriver Chalmers forskning i nära samverkan med ett stort antal aktörer såsom Göteborgs universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sahlgrenska akademin, Västra Götalandsregionen, Astrazeneca, med flera. Chalmers forskningssamverkan med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har mynnat i flera framgångsrika tillämpningar, bland annat inom tankestyrda proteser och benförankrade hörapparater.

Inom medicinteknikområdet bedrivs gemensamma satsningar inom centrumet MedTech West, som syftar till att underlätta och främja kliniskt forskningssamarbete mellan hälso- och sjukvårdssektorn, industrin och akademiska forskare.

Centre for Healthcare Improvement (CHI)  på Chalmers bedriver forskning och utbildning inom innovation och transformation av hälso- och sjukvård. Målet är att tillsammans med svensk hälso- och sjukvård skapa och sprida kunskap om hur det går att uppnå en bättre och säkrare hälso- och sjukvård.


Hitta fler projekt genom att söka i Chalmers forskningsdatabas research.chalmers.se.


Sidansvarig Publicerad: to 02 jan 2020.