11. Hållbara städer och samhällen

11. Hållbara städer och samhällen

På Chalmers finns stark kompetens inom modellering, simulering och visualisering av städer. Forskningen ligger till grund för kompetenscentrumet Digital Twin, som utvecklar 3D-modeller av städer för att förbättra verktygen i stadsplanering. Simulering är ett viktigt verktyg för att exempelvis studera spridning av luftföroreningar, vindlaster på byggnader eller trafikflöden i staden. 


Chalmers är en forskningspartner i det nationella innovationsprogrammet för smarta och hållbara städer – Viable cities.


Den fortsatt starka urbaniseringen i världen ställer ökade krav på städernas transportsystem, något som även inkluderar hållbarhetsutmaningar av många slag såväl ekonomiska, miljömässiga och sociala. Styrkeområde Transport tar ett helhetsgrepp över Chalmers forskningsinitiativ inom transportområdet.

Chalmers är även en del av Mistra Urban Futures, ett internationellt forskningscentrum för hållbar stadsutveckling. Forskningscentret arbetar över disciplingränserna i syfte att bidra med kunskap och verktyg, nödvändiga för att skapa gröna, rättvisa och tillgängliga städer. Centret har fyra lokala plattformar i Kapstaden, Kisumu, Göteborg och Manchester.


Hitta fler projekt genom att söka i Chalmers forskningsdatabas research.chalmers.se.

Sidansvarig Publicerad: to 02 jan 2020.