12. Hållbar konsumtion och produktion

12. Hållbar konsumtion och produktion

Forskare vid Chalmers är engagerade i material för energiproduktion och lagring, medicinska och farmaceutiska tekniker, mekaniska konstruktioner, funktionella livsmedel, fordons- och transportsystem. Dessa områden är nycklar till att uppnå ett hållbart samhälle och möta framtida utmaningar.

Forskning på attityder, beteenden, affärsmodeller och trender inom konsumtion bedrivs på flera institutioner på Chalmers. Forskningsprojekt tittar bland annat på framställning av livsmedel från nya källor, attityder till dricksvatten, produkters livscykel, studier av återanvändning, omställning av transportsektorn och mycket mer.

Styrkeområde Produktion ägnar sig särskilt åt nya resurs- och energieffektiva tillverkningsprocesser för omställning till en mer hållbar produktion, och hur de produkter vi använder oss av i vardagslivet kan designas så att de bidrar till minskad resursanvändning samt är attraktiva att återanvända.

Styrkeområde Materialvetenskap bidrar till utveckling av nya material som behövs för att förbättra prestanda hos befintliga produkter och system. Utvecklingen av nya material banar också väg för helt nya lösningar.

Forskare vid institutionen Rymd-, geo- och miljövetenskap har tagit fram en app där användare kan registrera och följa upp sina egna utsläpp av växthusgaser, för att öka kunskapen om hur vår konsumtion påverkar klimat och miljö.

Hitta fler projekt genom att söka i Chalmers forskningsdatabas research.chalmers.se.

Sidansvarig Publicerad: to 02 jan 2020.