9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Chalmers bedriver forskning som möjliggör ökad autonomi i tekniska system, snabb och pålitlig kommunikationsteknik, avancerad dataanalys och lösningar för angelägna frågor kring säkerhet, integritet och hållbarhet.

Dagens teknik erbjuder fantastiska möjligheter för nya innovationer men är samtidigt en klimatbov som orsakar koldioxidutsläpp i klass med flyget. På Chalmers pågår forskning för att erbjuda energisnålare datorer och datatrafik. Inom vissa områden har forskarna lyckats minska energiförbrukningen till en tiondel.

Styrkeområde Informations- och kommunikationsteknik stärker och samordnar Chalmers aktiviteter inom stora satsningar såsom forskningsprogrammet Wallenberg AI, Autonomous Systems Program (WASP) och Chalmers AI Research Centre.


Styrkeområde Produktion har sedan 2010 ett nationellt uppdrag för forskning och utbildning inom hållbar produktion. Ett stort antal forskare ägnar sig åt produktionssystems prestanda, säkra och hälsosamma arbetsplatser, användning av nya material, miljövänliga tillverkningsprocesser och dessutom produktut​veckling med hänsyn till hela livscykelperspektivet, inklusive återvinningsprocessen.​

Styrkeområde Energi kombinerar expertis från olika discipliner för att, i samarbete med samhälle och näringsliv, utveckla hållbara energisystem för framtiden. Infrastruktur för laddning av elfordon samt smarta elnät är exempel på omfattande forskningsområden på Chalmers.

Excellensinitiativ Nano främjar implementering av nanoteknik i samhället för en hållbar framtid, dels genom att utveckla mer energieffektiva material dels för att hitta hållbara komplement till toxiska och ändliga material.Hitta fler projekt genom att söka i Chalmers forskningsdatabas research.chalmers.se.

Sidansvarig Publicerad: to 02 jan 2020.