4. God utbildning för alla

4. God utbildning för alla

Genom utbildningen, på såväl grundnivå som avancerad nivå, sker ett av det tekniska universitetets viktigaste bidrag till en hållbar framtid! Alla studenter läser 7,5 högskolepoäng specifikt inom miljö och hållbar utveckling, men hållbarhetsperspektivet vävs även in i resten av utbildningen. I civilingenjörsprogrammen ingår 7,5 högskolepoäng inom Människa, Teknik, Samhälle. På masternivå erbjuds även program med
en särskild inriktning mot hållbar utveckling:
  • Design for sustainable development
  • Industrial ecology
  • Infrastructure and environmental engineering
  • Innovative and sustainable chemical engineering
  • Sustainable energy systems

Utbildningssatsningen TRACKS på Chalmers syftar till att skapa individuella och flexibla studiemöjligheter genom att introducera så kallade Trackskurser till Chalmers studenter. Dessa kurser är valbara, adresserar specifika utmaningar, och ligger ”mellan” programmen, där studenten möter studenter från andra program och förbereder sig för att lösa framtidens komplexa problem.

På Chalmers finns också Challenge Lab där masterstudenter tar sig an globala utmaningar tillsammans med industri, myndigheter och akademi.

Chalmers genomför organiserade utbyten med andra länder inom ett flertal utbildningsprogram, och erbjuder även flera olika stipendier. Läs mer om stipendier på Chalmers. 

Chalmers erbjuder även utbildning i andra format, till exempel så kallade Massive Open Online Courses (moocs). En mooc är en webbaserad, gratis utbildning som är tillgänglig i hela världen, förutsatt att man har en dator med internetuppkoppling. Deltagarna kan i sin egen takt ta del av videoföreläsningar, diskussioner, lösa uppgifter och skriva tentamen. Chalmers digitala campus: ChalmersX.

Dagens snabba teknikutveckling är en utmaning för samhällets kompetensbehov. Medarbetarnas kompetens är en viktig konkurrensfaktor och vi pratar allt oftare om det livslånga lärandet. Chalmers erbjuder utbildning för yrkesverksamma genom Chalmers Professional Education.

Sidansvarig Publicerad: to 02 jan 2020.