16. Fredliga och inkluderande samhällen

16. Fredliga och inkluderande samhällen

Chalmers bedriver bland annat forskning på teknikutveckling i låginkomstländer som beaktar frågor kring makt, struktur och demokrati som förutsättningar för försörjning, fungerande infrastruktur och en positiv utveckling. Chalmers bedriver även forskning kring hur globala marknader påverkar arbetsförhållanden och samhällen i låginkomstländer.

Hitta fler projekt genom att söka i Chalmers forskningsdatabas research.chalmers.se.

Sidansvarig Publicerad: to 02 jan 2020.