Globala målen

​År 2015, under FN:s toppmöte i New York, förband sig världens ledare till 17 globala mål för en hållbar utveckling. Här vill vi påvisa hur den utbildning, forskning och nyttiggörande som bedrivs på Chalmers har en positiv påverkan på samhället i stort och kan placeras i ett globalt perspektiv genom att hållbarhetsredovisning är länkad till de globala målen.

Publicerad: to 28 jul 2016. Ändrad: to 13 jun 2019