Globala målen

​Här kan du läsa hur Chalmers forskning, utbildning och nyttiggörande bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). Exemplen som lyfts fram på sidorna nedan är endast en liten del av all den forskning med hållbarhetsmål som bedrivs på Chalmers. Sök i Chalmers publikationsdatabas research.chalmers.se om du letar efter något specifikt.

Chalmers bedriver även ett kraftfullt arbete avseende verksamhetens hållbarhetsavtryck, det vill säga medarbetarnas flygresor, inköp, avfallshantering samt arbetsmiljö och jämställdhet med mera. Mer om det kan du läsa i Chalmers hållbarhetsredovisning >

Publicerad: to 02 jan 2020.