8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Chalmers forskning bidrar till kunskap och teknisk innovation för att uppnå högre produktivitet, förbättrad resurseffektivitet samt säkra och ergonomiska arbetsförhållanden, exempelvis inom forskningen på produktionssystem, människa-maskininteraktion, logistik och samhällsplanering.


Komplexa arbetsmiljöer ställer höga krav på den anställdes kognitiva förmåga att ta till sig information och fatta rätt beslut. Forskare på institutionen industri- och materialvetenskap studerar hur kognitiva och fysiska aspekter i industriellt monteringsarbete samverkar och utvecklar en modell för förebyggande av belastningsskador.


Styrkeområde Produktion samlar forskare från flera institutioner eftersom bred kunskap behövs för att lösa morgondagens utmaningar.

Innovation
Chalmersforskare deltar i ett stort antal projekt som syftar till att omvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster, vilket i sin tur skapar arbetstillfällen och tillväxt.Hitta fler projekt genom att söka i Chalmers forskningsdatabas research.chalmers.se.

Sidansvarig Publicerad: to 02 jan 2020.