Chalmers campus Johanneberg

Chalmers för en bättre värld

Tekniska framsteg har de senaste två århundradena på avgörande sätt bidragit till ett mer jämlikt och bättre liv för mänskligheten. Men, samma tekniska utveckling har också orsakat mycket av den allvarliga situation vår planet nu befinner sig i. Chalmers behöver därför i ännu högre grad fokusera på att bidra till den omställning som krävs för hållbar förändring.

Sidansvarig Publicerad: on 14 sep 2022.