William Chalmers testamente 200 år - 1811-2011


Chalmers startades genom en donation

"Af fri wilja och med sundt förnuft förordnar jag härmed om den egendom jag quarlämnar då jag en gång går ifrån denna werlden för att intagas uti den bättre, på det sätt som här nu bestämmes. Til all min quarlåtenskap uti löst och fast, af hvad namn det wara må, förklarar jag det Sahlgrenska sjukhuset här uti staden och en framledes till inrättande bestämd Industrie-Skole för fattige barn, som lärt läsa och skrifwa att wara och blifwa de Enda arfvingar, och det til Tvåskiftes eller uti 2:ne lika delar. För den blifvande Industrie-Skolan Utnämner och förordnar jag härmedelst Frimurare Barnhus Direction att blifwa Inrättare."


Så börjar det testamente som Cancellie Rådet William Chalmers undertecknade i Göteborg den 11 juni 1811, i närvaro av tre vittnen, och som gjorde det möjligt att starta Chalmers tekniska högskola 1829.
 
2011 är det 200 år sedan. Det uppmärksammar vi genom en rad aktiviteter under året. På den här sidan samlar vi information om det som varit och det som kommer.
 
Den 3 juli lade Chalmers tekniska högskola AB, Chalmers Studentkår och Chalmersska Ingenjörsföreningen gemensamt ned en krans vid William Chalmers grav på Stampens kyrkogård vid Svingeln i Göteborg- på dagen 200 år efter hans bortgång.
 
– Det är självklart för högskolan att vårda minnet efter William Chalmers. Hans betydelse för högskolans grundande går inte att överskatta. 2011 tänker vi extra mycket på det, och uppmärksammar att det både gått 200 år sedan han skrev sitt testamente, och 200 år sedan hans bortgång. Att lägga en krans vid William Chalmers grav är därför ett fint och enkelt sätt att visa respekt och tacksamhet för hans gärning, sa Chalmers prorektor och vice vd Mats Viberg, som representerade högskolans högsta ledning i samband med kransnedläggningen.

Besök också gärna den fina historiska utställningen "Dokumenten berättar"  i kårhuset på Campus Johanneberg. Den invigdes när högskolan fyllde 175 år den 5 november 2004, och "skildrar den dramatiska processen, med stöd av dokument från Landsarkivet, allt från själva testamentet 1811 fram till invigningstalet den 5 november 1829", som Chalmerslegendaren Jan Hult, chalmerist, teknologie doktor, professor emeritus i hållfasthetslära, chalmersmedaljör och teknikhistoriker, skrev i Chalmers magasin, nummer 4 2004.
I utställningen finns också en specialtillverkad modell av högskolans första byggnad vid Lilla Bommen, samt ett tiotal bevarade elevarbeten från de första åren.
Längre ner på sidan kan du ladda hem Jan Hults artikel i sin helhet.
"Dokumenten berättar" skapades av Mikael Carlsson, Jan Hult, Helena Rafstedt, Bengt Svensson, Tomas Wahlberg och
Jan-Olof Yxell.

I kårhuset finns även en fin utställning om Nobelpristagaren och chalmeristen Gustaf Dalén.
 
Välkommen att läsa och inspireras av William Chalmers lysande exempel!
 

Nytt band av Chalma Mater på gång >>>
​​​​

Sidansvarig Publicerad: ti 28 feb 2017.