Transporter och resor

Cirka 10 000 personer tar sig dagligen till och från våra campus. På Chalmers arbetar vi aktivt för att få våra transporter och tjänsteresor så effektiva som möjligt; vilket styrs i Chalmers resepolicy. Vi främjar även anställda och studenters möjlighet att på ett hållbart sätt resa till och från sin arbetsplats.

Chalmers anställda reser mycket i tjänsten, med både flyg, tåg, buss, bil och båt. Chalmers har ramavtal med SJ och Egencia, vilka oftast anlitas vid köp av tjänsteresor. Chalmers köper resor för över 20 M SEK årligen. Huvuddelen av resorna bokas hos Egencia. Antal heltidsanställda är taget från Chalmers årsredovisning för 2016, där antal anställda är omräknat till antal heltidsanställda.
Resestatistik från SJ visar att 6504 tågresor genomfördes under 2016, antal tågresor per heltidsanställd var 2,1. Den sammanlagda sträckan som gjordes med tåg var 2 537 003 km vilket motsvarar 5,33 kg koldioxidutsläpp, om samma sträcka hade erlagts med flyg hade koldioxidutsläppen istället varit 261 985 kg.Chalmers löne- och reseräkningsservice hanterar bland annat de anställdas resor med egen bil i tjänsten. I enlighet med Chalmers hållbarhetspolicy och resepolicy ska även den egna bilen som används i tjänsten uppfylla Chalmers krav på miljö och säkerhet.

Publicerad: to 15 jun 2017.