Jämställdhet

Nedan visas könsfördelningen för de tio vanligaste tjänsterna på Chalmers. Här syns trenderna de senaste fem åren och vilka befattningar som rör sig mot en jämnare könsfördelning. Trenderna är positiva utom för doktorer och projektassistenter. Den enda befattning som ligger inom 40/60-spannet är projektledare.
Publicerad: to 15 jun 2017.