Jämlikhet

​Under de senaste fem åren har andelen anställda som upplevt diskriminering eller kränkande särbehandling minskat från 9 % till 4 %. Snittet för högskolor i Sverige är 7 %. Chalmers har därmed uppnått sin målsättning, som var att halvera den ursprungliga siffran. Bland diskrimineringsgrunderna finns dock fortsatt kön, etnicitet, sexuell läggning och ålder nämnda i kommentarerna i medarbetarenkäten. Andelen medarbetare som anger att de utsatts för sexuella trakasserier var vid mätningen 1 %.

Publicerad: to 15 jun 2017.