Chalmers ledningsgrupp

Chalmers ledningsgrupp 2016​​​​

Hållbarhetsrapport och statistik

Från och med budgetåret 2017 ska Chalmers tekniska högskola AB enligt årsredovisningslagen upprätta en hållbarhetsrapport. Rapporten ska innehålla upplysningar om miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. 

Chalmers hållbarhetsrapport 2018​​

Hållbarhetsrapporten för 2018 ingår som ett kapitel i den samlade rapport som innehåller vår årsberättelse samt finansiella årsredovisningar för både Chalmers tekniska högskola AB och vår ägare Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.​

Chalmers hållbarhetsrapport 2017 ​


Publicerad: to 28 feb 2019.