Solceller på campus Johanneberg
Chalmers campus Johanneberg, med solceller på taken.​

Hållbarhetsrapport och statistik

Från och med budgetåret 2017 ska Chalmers tekniska högskola AB enligt årsredovisningslagen upprätta en hållbarhetsrapport. Rapporten ska innehålla upplysningar om miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Hållbarhetsrapporten ingår från 2018 som ett kapitel i den samlade rapport som innehåller vår årsberättelse samt finansiella årsredovisningar för både Chalmers tekniska högskola AB och vår ägare Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.​​


Chalmers hållbarhetsrapport 2019​

Chalmers hållbarhetsrapport 2018​​

Chalmers hållbarhetsrapport 2017 ​


Publicerad: on 04 mar 2020.