Dekorativ bild för Chalmers klimatstrategi område 2: Utbildning och studentsamverkan

Utbildning och studentsamverkan

Chalmers positiva indirekta klimatpåverkan genom utbildning är ett av våra viktigaste bidrag till klimatomställningen. Våra alumner bidrar till en effektiv klimatomställning genom att ständigt utveckla sina kunskaper, färdigheter och sin värderingsförmåga utifrån ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt. Våra utbildningar har ett högt anseende i klimat- och hållbarhetsfrågor, och Chalmers är och uppfattas som ett lärosäte med hög vetenskaplig integritet. Vi ska leva som vi lär.

Våra utbildningar ska främja klimatomställning. Chalmers utbildningar ska ha ett högt anseende i klimat- och hållbarhetsfrågor, och ge möjlighet till fördjupad kunskap och förmåga att skapa lösningar som gör skillnad för en lokal och global klimatomställning. Våra utbildningar bedrivs av lärare och forskare med hög kompetens för klimatomställning, och i nära kontakt med det omgivande samhället. 

Studenterna ska kunna påverka. Chalmers ska ha en aktiv och tydlig samverkan mellan studenter, lärare och forskare för att driva klimatfrågan framåt, och vi ska ta vara på studenternas initiativ och engagemang i klimatfrågan.

Utbildningarna ska bedrivas klimatsmart. Det gäller allt från energieffektivitet i undervisningsmiljöer, till materialanvändning och resor i utbildningsverksamheten.

Sidansvarig Publicerad: ti 04 okt 2022.