Dekorativ bild för Chalmers klimatstrategi område 2: Utbildning och studentsamverkan

Utbildning och studentsamverkan

Chalmers positiva indirekta klimatpåverkan genom utbildning är ett av våra viktigaste bidrag till klimatomställningen. Våra alumner bidrar till en effektiv klimatomställning genom att ständigt utveckla sina kunskaper, färdigheter och sin värderingsförmåga utifrån ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt. Våra utbildningar har ett högt anseende i klimat- och hållbarhetsfrågor, och Chalmers är och uppfattas som ett lärosäte med hög vetenskaplig integritet. Vi ska leva som vi lär.

Våra utbildningar ska främja klimatomställning 

Chalmers utbildningar ska ha ett högt anseende i klimat- och hållbarhetsfrågor, och ge möjlighet till fördjupad kunskap och förmåga att skapa lösningar som gör skillnad för en lokal och global klimatomställning. Våra utbildningar bedrivs av lärare och forskare med hög kompetens för klimatomställning, och i nära kontakt med det omgivande samhället. 

Exempel ur handlingsplanen: Ökat fokus på våra utbildningars relevans för en klimatomställning inom studentrekryteringen. Användning av studenternas förmåga att utveckla kompetenser för en klimatomställning som ett kriterium vid utveckling av program och programutbud. Resurser och möjligheter till kompetensutveckling för lärare och programansvariga för att kunna göra relevant kurs- och programutveckling. Erbjudande av kurser för yrkesverksamma som kan utveckla kompetenser för en klimatomställning.

Studenterna ska kunna påverka

Chalmers ska ha en aktiv och tydlig samverkan mellan studenter, lärare och forskare för att driva klimatfrågan framåt, och vi ska ta vara på studenternas initiativ och engagemang i klimatfrågan.

Exempel ur handlingsplanen: Tydlig studentsamverkan inom initiativet Chalmers against global heating, med syfte att utveckla klimatfrågan i utbildningen och i verksamheten. Upprättande av en roll inom Chalmers där studenter får ersättning för att utföra aktiviteter som gynnar studentsamverkan inom klimatområdet.

Utbildningarna ska bedrivas klimatsmart

Allt från energieffektivitet i undervisningsmiljöer till materialanvändning och resor i utbildningsverksamheten ska ingå när det gäller klimatsmarta utbildningar.

Exempel ur handlingsplanen: Koldioxidutvärdering av ett avgränsat utbildningsområde, för att kunna sätta tydliga mål för att reducera utbildningsverksamhetens klimatbelastning.​​​

Sidansvarig Publicerad: ti 01 sep 2020.